Launch of Information Literacy Statement for Wales

The Welsh Information Literacy website is now live, and features the Information Literacy Statement for Wales – Inspired by the Gregynog Conference, 2009 which was issued today, 8th September, International Literacy Day. For more information about the project, read the statement and view a video version of the statement go to http://library.wales.org

Mae gwefan Llythrennedd Gwybodaeth Cymru yn awr yn fyw, ac mae’n cynnwys Datganiad Llythrennedd Gwybodaeth i Gymru – Ysbrydolwyd gan Gynhadledd Gregynog, 2009, wedi cael ei lansio heddiw, 8fed mis Medi, Ddiwrnod Llythrennedd Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig. Am fwy gwybodaeth am y prosiect, ddarllenwch y datganiad a gwelwch fersiwn ffilm datganiad ewch i http://library.wales.org/cy/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.