(Cymraeg) LMS WHELF cyrraedd y garreg filltir

Sorry, this entry is only available in Welsh. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

LMS milestoneDdydd Sul, 6 Rhagfyr roedd staff y llyfrgell a staff TG Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn brysur yn cynnal y gwiriadau terfynol cyn i’r system rheoli llyfrgell (LMS) newydd fynd yn fyw.

Nododd lansiad llwyddiannus y system newydd, Ex Libris Alma a Primo, garreg filltir allweddol yn y rhaglen i gynnal system rheoli llyfrgell a rennir ar draws sefydliadau WHELF. Mae Prifysgol Abertawe, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol De Cymru eisoes yn gweithredu’r un LMS yn fyw, ac ar ddiwedd 2016 bydd prifysgolion eraill Cymru a llyfrgelloedd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru hefyd yn defnyddio’r un LMS.

Mae’r garfan gyntaf bellach wedi rhoi Alma a Primo ar waith yn llwyddiannus, mae proses Carfan 2 (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant) eisoes yn mynd rhagddi ac mae’r garfan olaf (Prifysgol Caerdydd a’r GIG, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Prifysgol Glyndŵr a Phrifysgol Bangor) yn paratoi ar gyfer dechrau’r broses rhoi ar waith.

Ar yr un pryd, mae’r gwaith i sicrhau manteision pellach i’r platfform LMS a rennir yn parhau, gan gynnwys gwaith i ddatblygu cyfleoedd pellach i gydweithio ac i wireddu manteision LMS a rennir.

Bydd rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd hyn i gydweithio a sut rydym yn bwriadu darparu manteision y cyfleoedd hyn yn dilyn yn y flwyddyn newydd.