Trosfeddiannau Twitter WHELF

Mae Trosfeddiannu Twitter blynyddol WHELF wedi bod ar waith ers mis Hydref. Mae hwn yn gyfle gwych i holl aelod sefydliadau WHELF arddangos y gwaith mae’n ei wneud ac i hyrwyddo gweithgareddau, digwyddiadau, arddangosfeydd neu gasgliadau arbennig.

Bydd y trosfeddiannu yn parhau ym mis Ionawr 2020. Llawer o ddiolch i bob cyfrannydd!