Archifau a Chasgliadau Arbennig

Mae gan Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) Grŵp Archifau a Chasgliadau Arbennig sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r rhan fwyaf o sefydliadau addysg uwch yng Nghymru. Diben y Grŵp yw darparu fforwm i lyfrgellwyr Prifysgolion a LlGC sy’n aelodau WHELF a’u henwebeion gweithredol er mwyn:

  • Cydweithio ar brosiectau a rennir
  • Nodi cyfleoedd ariannu ar y cyd
  • Rhannu canlyniadau
  • Cydweithio i hyrwyddo archifau a chasgliadau arbennig a chynyddu ymwybyddiaeth ohonynt
  • Cyflwyno materion i WHELF i’w trafod

Aelodaeth y grŵp:

Cadeirydd: Kristine Chapman (Amgueddfa Cymru)
Elen Simpson (Archifau Prifysgol Bangor)
Julie Archer (Prifysgol Aberystwyth)
Sarah Jones (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant)
Rob Phillips (Llyfrgell Genedlaethol Cymru)
Alan Vaughan Hughes (Prifysgol Caerdydd)
Ian Glen (Prifysgol Abertawe)
Doreen Barnaville (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd)
Megan Wiley (RWCMD)