Dysgu ac Addysgu

Rôl a chylch gwaith is-grŵp Dysgu ac Addysgu Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) yw:

  1. Sefydlu a datblygu cymuned ymarfer ar gyfer ymarferwyr llythrennedd digidol a gwybodaeth.
  2. Rhannu arfer da ac adnoddau llythrennedd digidol a gwybodaeth.
  3. Trefnu digwyddiadau i ddod â staff at ei gilydd i ddysgu sgiliau newydd, gan gynnwys TeachMeet.
  4. Hyrwyddo a datblygu’r synergeddau rhwng sgiliau cyflogadwyedd a llythrennedd gwybodaeth.

Eirioli hyrwyddiad llythrennedd gwybodaeth o fewn sefydliadau addysg uwch (HEI) yng Nghymru.

Aelodaeth y grŵp:

Cadair: Sarah Jones (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant)

Is-gadeirydd: Rebecca Mogg (Prifysgol Caerdydd)

Allison Jones / Philippa Price (Prifysgol Abertawe)

Anita Saycell /Joy Cadwallader (Prifysgol Aberystwyth)

Helen Bader / Megan Wiley (Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru)

Helen Clough (Brifysgol Agored)

Mairwen Owen (Prifysgol Bangor)

Peter Duffield-Fuller (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin)

Ann Cross (Prifysgol de Cymru)

Zoe Collyer-Strutt (Prifysgol Glyndŵr)