Dysgu ac Addysgu

Rôl a chylch gorchwyl y grŵp Dysgu ac Addysgu Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF):

  • a) Diffinio amcanion a chwblhau gwaith sy’n cyd-fynd â Strategaeth a Chynllun Gweithredu WHELF
  • b) Sefydlu a datblygu Cymuned o Ymarfer ar gyfer ymarferwyr Llythrennedd Digidol a Gwybodaeth
  • c) Rhannu arfer da ac adnoddau ar lythrennedd digidol a gwybodaeth
  • d) Trefnu digwyddiadau i ddod â staff at ei gilydd i ddysgu sgiliau newydd, gan gynnwys Teachmeets.
  • e) Hyrwyddo a datblygu’r cysylltiadau rhwng sgiliau cyflogadwyedd a llythrennedd gwybodaeth
  • f) Eiriol dros hyrwyddo llythrennedd gwybodaeth yn SAUau Cymru

Aelodaeth y grŵp:

Cadair:Rebecca Mogg (Prifysgol Caerdydd)

Is-gadeirydd: Helen Clough(Y Brifysgol Agored)

Marie Lancaster (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

Lisa Ellis / Jess Hill  (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant)

Allison Jones / Naomi Prady (Prifysgol Abertawe)

Anita Saycell  (Prifysgol Aberystwyth)

Helen Bader /Sally Brockway (Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru)

Marc Duggan (Prifysgol Bangor)

Jose Lopez-Blanco / Lowri Williams (Prifysgol De Cymru)

Nicola Watkinson / Zoe Collyer-Strutt (Prifysgol Glyndŵr)