Newyddion WHELF 2022

Llongyfarchiadau i Judith Dray, y mae ei phenodiad yn Bennaeth Gwasanaethau Llyfrgell yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru bellach yn barhaol.

Croeso cynnes gan WHELF i Robin Armstrong Viner sydd wedi ymgymryd â rôl Pennaeth Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe.

Bydd Bwrdd WHELF yn cyfarfod wyneb yn wyneb yng Ngwesty’r Metropole, Llandrindod ar 21-22 Gorffennaf yr wythnos nesaf. Caiff Robin gyfarfod â chydweithwyr WHELF yna, gan gynnwys Ruth Thornton (Prifysgol Caerdydd) a Sarah B Jones (PCDDS) fydd yno yn arsylwi fel gwesteion