Intern Ôl-raddedig WHELF

Mae’n bleser gan WHELF gyhoeddi penodi Kia Duplock yn intern ôl-raddedig. Mae Kia wedi ysgrifennu ychydig eiriau i’w chyflwyno ei hun:

Fi yw intern ôl-raddedig newydd WHELF ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddaf i’n gweithio ar brosiect â’r nod o ddatblygu a chyflawni amcanion fydd yn cefnogi Cynllun Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant WHELF. Yn benodol, byddaf i’n dadansoddi ‘Cwestiwn Boddhad Llyfrgell’ arolwg cenedlaethol y myfyrwyr yn erbyn nodweddion gwarchodedig rhyw, hil ac anabledd yn ogystal â domisil.

Graddiais o Brifysgol Caerdydd haf y llynedd gyda gradd mewn Seicoleg ac yn ddiweddar rwyf i wedi treulio semester yn astudio seicoleg gymdeithasol ym Mhrifysgol Helsinki. Yn ogystal â fy astudiaethau, rwyf i wedi gweithio mewn bwyty ac archfarchnad ac wedi cwblhau interniaeth addysgu mewn ysgol gynradd yn Tsiena. Pan nad wyf i’n gweithio, rwy’n mwynhau teithio, darllen a cherddoriaeth.

Gallwch gysylltu â fi ar kia.duplock@southwales.ac.uk neu duplockk@cardiff.ac.uk

Croeso Kia! Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda chi a gweld canlyniadau’r prosiect pwysig hwn.