Newyddion Bwrdd WHELF Tachwedd 2021

Dychwelodd Bwrdd WHELF i leoliad godidog Llyfrgell Gladstone ym Mhenarlâg am eu cyfarfod wyneb yn wyneb cyntaf ers mis Chwefror 2020. Roedd cynrychiolaeth o bob aelod-sefydliad yn bresennol a’r gwesteion oedd Emma Adamson, cyn Gadeirydd WHELF, Mairwen Owen, yn flaenorol o Brifysgol Bangor a Megan Wiley, yn flaenorol o Goleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru.

Rhoddodd Emma sgwrs addysgiadol ac ysgogol ar ei gwaith ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad gyda Phrifysgol De Cymru. Bydd hyn yn bwydo i waith Grŵp Cydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiad WHELF wrth iddo weithio i ehangu aelodaeth a chynllunio gweithgareddau’r dyfodol.

Hoffai WHELF ddymuno’n dda i Emma Adamson, Steve Williams a Megan Wiley yn eu rolau newydd ac mae’n edrych ymlaen at groesawu cydweithwyr newydd i’r Bwrdd maes o law o Brifysgol Abertawe a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Roedd yn hyfryd cael cwrdd wyneb yn wyneb unwaith eto a mwynhau’r cyfle i sgwrsio a rhannu gwybodaeth a phrofiad – rhywbeth sy’n anoddach ei gyflawni mewn cyfarfod rhithwir.