Cyfarfod Bwrdd WHELF Tachwedd 2021

Cynhelir y cyfarfod nesaf o Fwrdd WHELF yn lleoliad godidog Llyfrgell Gladstone ym Mhenarlâg yng ngogledd Cymru. Dyma fydd y cyfle cyntaf i gydweithwyr gyfarfod wyneb yn wyneb ers mis Chwefror 2020, a’r cyfle cyntaf i gwrdd â Judith Dray o’r Coleg Brenhinol Cerdd a Drama!

Cynhelir y cyfarfod ar 8-9 Tachwedd November 2021.