Cyfarfod yr hydref 2022 o Fwrdd WHELF

Cynhelir cyfarfod yr hydref o Fwrdd WHELF ar 13-14 Hydref yn amgylchedd hyfryd Llyfrgell Gladstone ym Mhenarlâg.

Ann Rossiter o SCONUL fydd ein gwestai ddydd Iau, yn arwain trafodaeth ar strategaeth newydd SCONUL.

Edrychwn ymlaen at groesawu Ann, ac ailgyfarfod â chydweithwyr hen a newydd.