WHELF – sefydliad sy’n cefnogi Dinas Noddfa

Mae’n bleser gan WHELF gyhoeddi ei fod wedi cofrestru fel Sefydliad sy’n Cefnogi Sefydliad Dinas Noddfa, y mae ei adduned yn dweud:

“Cefnogwn weledigaeth ‘Dinas Noddfa’, y bydd y DU yn lle croesawgar a diogel i bawb ac yn falch i gynnig noddfa i bobl sy’n ffoi rhag trais ac erledigaeth.

Rydym yn cefnogi Siarter Dinas Noddfa, ac yn cytuno i weithredu’n unol â gwerthoedd Dinas Noddfa a chymhwyso egwyddorion y rhwydwaith yn ein gwaith (i’r graddau y mae ein cyd-destun penodol yn ein galluogi i wneud hynny).

Cydnabyddwn gyfraniad pobl sy’n ceisio noddfa. Caiff ceiswyr noddfa eu croesawu, eu cynnwys a’u cefnogi o fewn ein cyd-destun. Disgwyliwn i’n canghennau neu grwpiau lleol (os oes rhai) gefnogi eu grŵp Dinas Noddfa lleol os oes un yn bodoli, a byddwn yn hwyluso cyswllt rhyngddynt â’u grŵp Dinas Noddfa lleol”.

I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma