Gwobr Tîm Llyfrgell y Flwyddyn Cymru 2020

Bwriad y wobr newydd hon gan CILIP Cymru Wales yw dathlu cyflawniadau timau yn gweithio mewn Gwasanaethau Llyfrgell/Gwybodaeth yng Nghymru.

Mae’r wobr yn dathlu timau sydd wedi arddangos cyflawniadau mewn dau o leiaf o’r meysydd canlynol:

Effaith gadarnhaol ar y gymuned neu’r sector Gwella gwasanaethau llyfrgell Arfer a/neu bartneriaethau blaengar

Cyhoeddir y tîm buddugol yn Niwrnod Agored & Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol CILIP Cymru Wales ar Ragfyr y 3ydd 2020 (agored i bawb)