Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ei Chynllun Gweithredu LHDTQ+

Yr wythnos ddiwethaf cyfarfu CILIP Cymru Wales ag arweinwyr gwybodaeth proffesiynol o bob rhan o Gymru i ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ei chynllun gweithredu LHDTQ+. Mae WHELF yn falch iawn ein bod wedi’n cynnwys ac yn gobeithio y bydd aelodau’n rhannu eu barn drwy’r dolenni canlynol.

Mae Llyfrgelloedd a Gwasanaethau Gwybodaeth yn chwarae rhan allweddol yn diffinio ac yn cefnogi anghenion gwybodaeth eu defnyddwyr gwasanaeth