Croeso Owain!

Hoffai WHELF groesawu Dr Owain Rhys Roberts fel cynrychiolydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC).

Mae Owain yn Gyfarwyddwr Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus a Dirprwy Brif Weithredwr a Llyfrgellydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ers Tachwedd 2019. Mae ganddo MPhys a PhD mewn Ffiseg ac mae wedi gweithio mewn nifer o rolau yn y Llyfrgell Genedlaethol ers 2009. Mae ganddo brofiad o ystod eang o feysydd gan gynnwys digido, systemau llyfrgell, rheoli newid, y dyniaethau digidol yn ogystal a darparu gwasanaethau archifol a llyfrgellyddol. Yn ei rôl flaenorol yn LlGC roedd yn gyfrifol am fynediad ffisegol a digidol i’r casgliadau yn ogystal â digido, estyn allan a gweithgareddau cyfranogiad. Yn ei amser hamdden mae’n mwynhau rhedeg a threulio amser gyda’r teulu.