Croeso Gary!

Hoffai WHELF groesawu Gary Elliott-Cirigottis sy’n ymuno â ni i gynrychioli’r Brifysgol Agored a’r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Bu Gary yn Gyd-Gyfarwyddydd Gweithredol Gwasanaethau Llyfrgell yn Y Brifysgol Agored ers mis Ionawr 2019 a bu yn ei swydd yn Gyfarwyddydd Cyswllt Gwasanaethau Llyfrgell ers mis Ionawr 2018. Mae ganddo 24 mlynedd o brofiad ar draws y sector addysg uwch, a threuliodd ei yrfa ym myd trawsnewid busnes, rheoli rhaglenni, rheoli pobl, cyflawni ymchwil, datblygu sefydliadau a newid. Mae’n Ymarferydd Newid, Ystwyth, Prosiect a Trawsnewid Busnes cymwysedig.

Bydd Gary yn mynychu cyfarfod Bwrdd WHELF ar 10-11 Tachwedd 2019 yn Llyfrgell Gladstone, Penarlâg yn y Gogledd. Edrychwn ymlaen at ei gyfarfod yno!