Astudiaeth enghreifftiol Ex Libris PCYDDS – Uno gwasanaethau llyfrgell ar draws sawl campws bychan

ExL-UWTSD-Case-Study-1

Meddai Alison Harding , Pennaeth Gweithredol Adnoddau Llyfrgell a Dysgu yn PCYDDS:

Cymerasom ran yn ddiweddar mewn astudiaeth enghreifftiol gydag Ex Libris ar weithredu Alma ar draws prifysgol fechan a chanddi sawl campws Bydd hon yn cael ei darparu ar wefan Storïau Cwsmeriaid Ex Libris a chaiff ei rhannu trwy eu sianeli cyfryngau cymdeithasol