Dathlu Dadorchuddio: Arddangos casgliadau sydd bellach ar gael, diolch i waith cadwraeth

Dathlu Dadorchuddio: Arddangos casgliadau sydd bellach ar gael, diolch i waith cadwraeth.

Cynhadledd Grŵp Casgliadau Arbennig WHELF / ARCW

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

19 Mai 2016

Bydd yr arddangosfa hon yn dangos arwyddocâd ac effaith gwaith cadwraeth ar ddefnyddwyr a chasgliadau gan gynnwys deunydd sy’n cael ei gadw drwy’r bartneriaeth rhwng yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cadwraeth Llawysgrifau (NMCT) a Llywodraeth Cymru ers 2008. Mae’r rhain, a phrosiectau cadwraeth eraill, wedi galluogi gwasanaethau i sicrhau bod casgliadau cyfareddol o natur unigryw ac arwyddocâd mawr ar gael i’r cyhoedd.

Mae’r gynhadledd hon yn gyfle inni ddathlu’r casgliadau hyn a chydnabod eu gwerthoedd i gynulleidfa ehangach gan gynnwys academyddion, ymchwilwyr a’r cyhoedd, ac i fyfyrio ar bwysigrwydd gweithgarwch cadwraeth sydd wedi’i gynllunio’n dda.

Mae’r eitemau hyn yn adlewyrchu hanes cymdeithasol, diwydiannol, economaidd a daearyddol Cymru. Maen nhw’n cynnwys amrywiaeth eang o eitemau, gan gynnwys mapiau, lluniau pensaernïol, cynlluniau sinema, llyfrau cofnodion a llythyrau. Mae rhai o bwys cenedlaethol eiconig; mae eraill o arwyddocâd mawr i gymunedau lleol. Mae’r gwaith cadwraeth wedi hwyluso mynediad at y casgliadau hyn ac wedi’i gwneud yn bosibl iddynt gael eu defnyddio at ddibenion ymchwil, arddangos a digideiddio.

Bydd y gynhadledd yn arddangos y gwaith cadwraeth a wnaed ar nifer o casgliadau hyn. Bydd y papurau hefyd yn trafod y detholiad o eitemau, cynllunio prosiectau ac i ystyried a gwerthuso effaith a gafodd hyn prosiectau cadwraeth ar gwasanaethau, staff, gwirfoddolwyr a defnyddwyr.

 

Agenda

Dathlu Dadorchuddio

19 Mai 2016

LLGC

 

10:00            Cyrraedd, cofrestri a lluniaeth

10:30           Croeso – Linda Tomos, Llyfrgellydd LLGC

10:40   Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cadwraeth Llawysgrifau (NMCT) – Nell Hoare

Sesiwn 1 – Cadeirydd

11:00           IAALL – 35, anelu at mynediad, Sarah Paul

11:30   Archifau Morgannwg – Codi’r Llên, Lydia Stirling a Rhian Diggins

12:00   Archifdy Sir y Fflint – Llyfr Erddig, Mark Allen, Claire Harrington a Graeme Clarke

12:30           Cinio

Sesiwn 2 – Cadeirydd

13:15            Archifdy Ceredigion Papurau Florie Hamer, Helen Palmer

13:35   Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg – Prosiect Gwaith Haearn Mynachlog Nedd, Kim Collis

13:55   LLGC – IIIF – fframwaith ar gyfer delweddau wedi’i digido, Glen Robson

14:15           Amgueddfa Cymru – mynediad at cadwraeth drwy gasgliadau, Christian Baars

14:45            Te

Sesiwn 3 – Cadeirydd

15:00          Archifau Richard Burton – Materion Undeb: cadwraeth cofnodion cynnar Ffederasiwn Glowyr De Cymru, Elisabeth Bennett

15:30    Archifau Prifysgol Bangor – Papurau Jamaica Penrhyn, Chris Woods a Elen Simpson

16:00            Diweddglo a derbyniad

Os hoffech chi fynychu’r gynhadledd hon Nodwch y manylion canlynol i maldworkforce@wales.gsi.gov.uk  dim hwyrach na ddydd Llun 9 Mai 2016

enw

teitl swydd

cyfeiriad e-bost unigol (os nad yr un peth ag yr ydych yn ymateb o)

sefydliad

uniongyrchol Rhif ffôn

Os oes gennych unrhyw anghenion arbennig o ran mynediad neu ofynion eraill?