Aelodau WHELF

Cynrychiolwyr WHELF:

Amgueddfa Cymru
Kristine Chapman, Prif Llyfrgellydd
Kristine.Chapman@museumwales.ac.uk

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Megan Wiley, Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell
Megan.Wiley@rwcmd.ac.uk

Cyfoeth Naturiol Cymru
Tegid Rhys Williams, Rheolwr Gwasanaethau Gwybodaeth
tegid.r.williams@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Llyfrgell y Brifysgol Agored
Gary Elliott-Cirigottis, Cyfarwyddwr Cysylltiol (Perfformiad Busnes a Rheolaeth)
gary.elliott-cirigottis@open.ac.uk

Y Brifysgol Agored yng Nghymru
Gary Elliott-Cirigottis, Cyfarwyddwr Cysylltiol (Perfformiad Busnes a Rheolaeth)
gary.elliott-cirigottis@open.ac.uk

Llyfrgell Genedlaethol Cymru                                                                 Dr Owain Rhys Roberts, Cyfarwyddwr Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus a Dirprwy Brif Weithredwr a Llyfrgellydd                    owain.roberts@llyfrgell.cymru

Prifysgol Abertawe
Steve Williams, Llyfrgellydd y Brifysgol, Pennaeth Llyfrgelloed, Archifau, Diwylliant a’r Celfyddydau
s.r.williams@swansea.ac.uk

Prifysgol Aberystwyth
Julie Hart, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Llyfrgell
ujh@aber.ac.uk

Prifysgol Bangor
Mairwen Owen, Pennaeth Gwasanaethau Academaidd
mairwen.owen@bangor.ac.uk

Prifysgol Caerdydd
Tracey Stanley, Cyfarwyddwr Llyfrgelloedd a Llyfrgellydd y Brifysgol
stanleyts@cardiff.ac.uk

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Alison Harding, Pennaeth Gweithredol o Adnoddau Llyfrgell a Dysgu
a.harding@uwtsd.ac.uk

Prifysgol De Cymru
Andrew Dalgleish, Pennaeth Gwasanaethau Digidol – Gwasanaethau Dysgu andrew.dalgleish@southwales.ac.uk

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Mark Hughes, Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell
MJHughes@cardiffmet.ac.uk

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Nicola Watkinson, Llyfrgellydd y Brifysgol
n.watkinson@glyndwr.ac.uk

Cadeirydd WHELF: Steve Williams
Is-gadeirydd WHELF: Alison Harding
Trysorydd WHELF: Julie Hart
Swyddog Datblygu WHELF: Gill Morris g.l.morris@swansea.ac.uk