Aelodau WHELF

Cynrychiolwyr WHELF:

Amgueddfa Cymru
Kristine Chapman, Prif Llyfrgellydd

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Judith Dray, Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell

Cyfoeth Naturiol Cymru
Tegid Rhys Williams, Rheolwr Gwasanaethau Gwybodaeth

Llyfrgell y Brifysgol Agored ac Y Brifysgol Agored yng Nghymru
Gary Elliott-Cirigottis, Cyfarwyddwr Cysylltiol (Perfformiad Busnes a Rheolaeth)


Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Owain Roberts, Dirprwy Brif Weithredwr a Llyfrgellydd (Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus)

Prifysgol Abertawe
Steve Williams, Llyfrgellydd y Brifysgol, Pennaeth Llyfrgelloed, Archifau, Diwylliant a’r Celfyddydau

Prifysgol Aberystwyth
Julie Hart, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Llyfrgell

Prifysgol Bangor
Mairwen Owen, Pennaeth Gwasanaethau Academaidd

Prifysgol Caerdydd
Tracey Stanley, Cyfarwyddwr Llyfrgelloedd a Llyfrgellydd y Brifysgol

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Alison Harding, Pennaeth Gweithredol o Adnoddau Llyfrgell a Dysgu

Prifysgol De Cymru
Andrew Dalgleish, Pennaeth Gwasanaethau Digidol – Gwasanaethau Dysgu

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Mark Hughes, Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Nicola Watkinson, Llyfrgellydd y Brifysgol

Cadeirydd WHELF: Alison Harding
Is-gadeirydd WHELF: Mark Hughes
Trysorydd WHELF: Julie Hart
Swyddog Datblygu WHELF: Gill Morris