Mae WHELF a Jisc yn falch o gyhoeddi y gellir archebu lleoedd yn ein cynhadledd Lleisiau Eithriedig

WHELF Excluded Voices Conference

Register here

Outline Programme 24th May

10.00 – 10.05 – welcome and introduction from Alison Harding as WHELF Chair

10.05 – 11.05: Keynote Session 1:

· Many Hands Make Light Work: A Collaborative Approach to Diversifying Collections (Royal College of Nursing Library and Archive Service- Diane McCourt)

· Walking the Tightrope: Sharing Histories of Slavery and Colonialism at Sites with Person-led Interpretation (National Trust – Eleanor Harding)

11.05 – 11.20: Break

11.20 – 12.00: Breakout Discussion 1: Sharing experiences of amplifying excluded voices

12.00 – 13.00: Lunch break and optional informal chat.

13.00 – 14.15: Lightning Talks:

· To What Extent Can Qualitative Research About the Digital Practices of Doctoral Students Inform Research Library Services? (City, University of London– Diane Bell)

· See Yourself on the Shelf: Raising the Visibility of Excluded Voices in Our Collections (University of Kent – Emma Mires-Richards and Sarah Field )

· Sex Work and the State: The Personal and Political in a Government Archive (National Archives/Wellcome Collection – Vicky Iglikowski-Broad)

· Evaluating Diversity in a Student Reading List (University of Leicester – Keith Nockels and Heena Karavadra)

14.15 – 14.30: Break

14.30 – 15.00: Breakout Discussion 2: Towards a Cross-Sectoral ‘manifesto’ for change – how can we work better together to move the agenda forward

15.00 – 16.00: Keynote Session 2:

· Now You’re Out, You’re In (National Library of Ireland – Elizabeth Kirwan)

· WHELF Equality and Diversity – the next steps (WHELF – Tracey Stanley)

Cynhelir Colociwm WHELF ar-lein ar ddydd Mercher 9fed Mehefin 2021. 

Thema cynhadledd eleni yw: 

Yno ac yn ôl eto: defnyddio gwersi a ddysgwyd o’r pandemig i lunio gwasanaethau llyfrgell y dyfodol. 

Byddem yn croesawu cyflwyniadau ar sut mae gwasanaethau wedi addasu a beth y byddwn yn parhau i’w wneud yn wahanol yn y blynyddoedd i ddod. Gallai enghreifftiau gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i): 

· Darparu addysgu a chefnogaeth yn y rhith amgylchedd 

· Casglu adborth myfyrwyr am eu profiadau 

· Adolygiad o ddulliau rheoli casgliadau a llifiau gwaith caffael 

· Ail-feddwl y defnydd o ofod 

Gall cyflwyniadau fod tua 20 munud o hyd, er ein bod yn ceisio bod yn hyblyg. Bydd amser hefyd ar gyfer cwestiynau a thrafodaeth. 

Mae croeso ichi ffrydio eich cyflwyniad yn fyw neu ei recordio ymlaen llaw. Mae gwahoddiad hefyd i Grwpiau WHELF ddanfon cyflwyniadau ar ddatblygiadau diweddar. 

Darperir canllawiau ar gyfer cyflwynwyr, gan gynnwys cyngor technegol, cyn bo hir. 

Os hoffech gyflwyno cynnig, dylech gynnwys yr wybodaeth ganlynol: 

· Rhestr o enwau cyflwynwyr a’r sefydliad y maent yn gweithio ynddo 

· Teitl a disgrifiad byr o’ch papur. 

· Hyd y cyflwyniad. 

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 5yp Dydd Mercher 12 Mai.

Dylech e-bostio cyflwyniadau at:

Claire.Wotherspoon@open.ac.uk neu Jennifer.Markey@open.ac.uk 

Trefnir y digwyddiad WHELF hwn gan Brifysgol De Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd & Drama Cymru a’r Brifysgol Agored. 

Diolch Jenny McNally am eich gwaith

WHELF-LMS-Benefits-2019-20-Welsh

Mae Is-Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF yn eich gwahodd i ymuno â ni ar gyfer y DysgGwrdd rhad ac am ddim hwn ar ddysgu cynhwysol, fydd yn edrych ar sut allwn gynllunio profiadau dysgu sy’n lleihau rhwystrau i fyfyrwyr anabl a gwella’r profiad dysgu i bawb. 

Cynhelir y DysgGwrdd ar 12 Mai rhwng 10-12 trwy Zoom.  Mae’r rhaglen yn cynnwys y canlynol:

Croeso

Sarah Jones, Cadeirydd Is-Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF

Dynesiad holistaidd: cynllun cyffredinol ar gyfer dysgu

Joe Nicholls, Ymgynghorydd Addysg, Gwasanaeth Llyfrgell y Brifysgol, Prifysgol Caerdydd

Cefnogi myfyrwyr sydd ag anabledd print drwy ddarparu fformatau hygyrch ym Mhrifysgol Abertawe.

Martina (Tina) Webber, Rheolydd, Canolfan Trawsgrifiad Prifysgol Abertawe

Sut alla i wneud fy neunydd dysgu yn fwy cynhwysol? Defnyddio nodweddion yn PowerPoint a Word i wneud gwybodaeth yn fwy hygyrch ac yn haws ei defnyddio.

Philippa Price, Llyfrgellydd Pwnc, Prifysgol Abertawe

C&A a chrynhoi

Sarah Jones

Os hoffech fod yn bresennol, dylech archebu eich lle yma.  Bydd dolen ar gyfer y cyfarfod Zoom yn cael ei e-bostio at bawb a gofrestrodd ar 11 Mai.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y digwyddiad.

Philippa Price a Rebecca Mogg

Ar ran Is-Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF

Mae WHELF a Jisc yn falch o gyhoeddi y gellir archebu lleoedd yn ein cynhadledd Lleisiau Eithriedig

WHELF Excluded Voices Conference 

Outline Programme 24th May

10.00 – 10.05 – welcome and introduction from Alison Harding as WHELF Chair

10.05 – 11.05: Keynote Session 1:

· Many Hands Make Light Work: A Collaborative Approach to Diversifying Collections (Royal College of Nursing Library and Archive Service- Diane McCourt)

· Walking the Tightrope: Sharing Histories of Slavery and Colonialism at Sites with Person-led Interpretation (National Trust – Eleanor Harding)

11.05 – 11.20: Break

11.20 – 12.00: Breakout Discussion 1: Sharing experiences of amplifying excluded voices

12.00 – 13.00: Lunch break and optional informal chat.

13.00 – 14.15: Lightning Talks:

· To What Extent Can Qualitative Research About the Digital Practices of Doctoral Students Inform Research Library Services? (City University – Diane Bell)

· Working with Academics to Diversify Material for Illustration Students (Manchester Metropolitan University – Sarah Shenton)

· See Yourself on the Shelf: Raising the Visibility of Excluded Voices in Our Collections (University of Kent)

· Sex Work and the State: The Personal and Political in a Government Archive (National Archives/Wellcome Collection)

· Evaluating Diversity in a Student Reading List (University of Leicester – Keith Nockels and Heena Karavadra)

14.15 – 14.30: Break

14.30 – 15.00: Breakout Discussion 2: Towards a Cross-Sectoral ‘manifesto’ for change – how can we work better together to move the agenda forward

15.00 – 16.00: Keynote Session 2:

· Now You’re Out, You’re In (National Library of Ireland – Elizabeth Kirwan)

· WHELF Equality and Diversity – the next steps (WHELF – Tracey Stanley)

Click here to register

Mae WHELF a Jisc yn falch o gyhoeddi y gellir archebu lleoedd yn ein cynhadledd Lleisiau Eithriedig:

WHELF Excluded Voices Conference 

Outline Programme 22nd April 

10.00 – 10.05 – welcome and introduction from Alison Harding as WHELF Chair 

10.05 – 11.05: Keynote Session 1: 

  • Let the East Speak: Regional Cataloguing at SOAS (SOAS – Erich Kesse, Jotika Khur-Yearn, Carlos Leo-Roca, Burzine Waghmar) 
  • Systematic Exclusion of Area Studies Services and its Consequences (Waseem Farooq, Aga Khan Library) 

11.05 – 11.20: Break 

11.20 – 12.00: Breakout Discussion 1: Sharing experiences of amplifying excluded voices 

12.00 – 13.00: Lunch break 

13.00 – 14.00: Lightning Talks: 

  • Decolonising the British Library for Development Studies Legacy Collections (University of Sussex – Daniel Millum and Caroline Marchant-Wallis ) 
  • Involving Students in the Conversation on Decolonisation (University of West England – Jane Ojiako and Ludo Sebire) 
  • Towards Respectful and Inclusive Description for Indigenous People (Natalie Ansell – OCLC) 
  • Co-designing Diversity, Inclusion and Belonging Resources (University of Southampton – Nicki Clarkson) 
  • The Student Curator Project: curating connections through collections (University of Surrey – Catherine Batson) 

14.00 – 14.15: Break 

14.15 – 15.00: Breakout Discussion 2: Towards a Cross-Sectoral ‘manifesto’ for change – how can we work better together to move the agenda forward 

15.00 – 16.00: Keynote Session 2:

  • Reading Lists and the Awarding Gap (University of Derby – Caroline Ball) 
  • The First Welsh-born Black Children’s Author: Creating Books I Wish I Had Grown Up with in Wales (Cardiff University – Jessica Dunrod) 

Click here to register

Mae WHELF a Jisc yn falch o gyhoeddi y gellir archebu lleoedd yn ein cynhadledd Lleisiau Eithriedig.

Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar gydnabod yr anghydraddoldebau strwythurol sydd i’w gweld yn aml yn ein casgliadau a gwasanaethau, ac ar arddangos mentrau a datblygiadau sy’n ceisio mynd i’r afael â’r rhain. Y lleisiau cryfaf yn ein casgliadau yn aml yw lleisiau braint, ond mae llawer o storïau eraill a llu o safbwyntiau, weithiau wedi’u cuddio neu eu cadw o’r golwg. Gallai pynciau perthnasol i’w cyflwyno gynnwys datblygu polisïau casglu cynhwysol, amrywio ac ehangu rhestrau darllen a chwricwla, arddangos casgliadau ac arferion amrywiol, ac asesiad beirniadol o duedd yn ein strwythurau a’n polisïau.

O ystyried cryfder yr ymateb i’n galwad am bapurau, mae gennym ddau ddyddiad ar gael. Mae’r ddau’n rhad ac am ddim ac yn agored i unrhyw un hoffai eu mynychu, gan roi ffocws arbennig ar lyfrgelloedd, amgueddfeydd a sefydliadau sector treftadaeth.

Dylech gofrestru yma:

22ain Ebrill 2021- https://www.eventsforce.net/jiscevents/1074/home

24ain Mai 2021 – https://www.eventsforce.net/jiscevents/1075/home

Gyda diolch i Jisc am gymorth gyda materion technegol ac archebu lleoedd.

Cynhelir Colociwm WHELF ar-lein ar ddydd Mercher 9fed Mehefin 2021. 

Thema cynhadledd eleni yw: 

Yno ac yn ôl eto: defnyddio gwersi a ddysgwyd o’r pandemig i lunio gwasanaethau llyfrgell y dyfodol. 

Byddem yn croesawu cyflwyniadau ar sut mae gwasanaethau wedi addasu a beth y byddwn yn parhau i’w wneud yn wahanol yn y blynyddoedd i ddod. Gallai enghreifftiau gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i): 

· Darparu addysgu a chefnogaeth yn y rhith amgylchedd 

· Casglu adborth myfyrwyr am eu profiadau 

· Adolygiad o ddulliau rheoli casgliadau a llifiau gwaith caffael 

· Ail-feddwl y defnydd o ofod 

Gall cyflwyniadau fod tua 20 munud o hyd, er ein bod yn ceisio bod yn hyblyg. Bydd amser hefyd ar gyfer cwestiynau a thrafodaeth. 

Mae croeso ichi ffrydio eich cyflwyniad yn fyw neu ei recordio ymlaen llaw. Mae gwahoddiad hefyd i Grwpiau WHELF ddanfon cyflwyniadau ar ddatblygiadau diweddar. 

Darperir canllawiau ar gyfer cyflwynwyr, gan gynnwys cyngor technegol, cyn bo hir. 

Os hoffech gyflwyno cynnig, dylech gynnwys yr wybodaeth ganlynol: 

· Rhestr o enwau cyflwynwyr a’r sefydliad y maent yn gweithio ynddo 

· Teitl a disgrifiad byr o’ch papur. 

· Hyd y cyflwyniad. 

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 23ain Ebrill 2021 

Dylech e-bostio cyflwyniadau at:

Claire.Wotherspoon@open.ac.uk neu Jennifer.Markey@open.ac.uk 

Trefnir y digwyddiad WHELF hwn gan Brifysgol De Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd & Drama Cymru a’r Brifysgol Agored. 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Strategaeth Ddigidol i Gymru “Digidol yng Nghymru: gwella bywydau pawb trwy gydweithio, arloesi a gwell gwasanaethau cyhoeddus.”

Mae WHELF yn falch o fod wedi cyfrannu at y broses ymgynghori ddrafft ac i weld fod ei lais yn cael ei adlewyrchu yn y strategaeth, ynghyd â lleisiau CILIP Cymru Wales, Llyfrgelloedd GIG Cymru, Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru a llyfrgelloedd cyhoeddus.

Cyfarfu Bwrdd WHELF ar ddydd Mawrth 9fed Mawrth trwy Teams. Alison Harding yw’r Cadeirydd newydd a Mark Hughes yw’r Is Gadeirydd. Diolchodd Alison i Julie Hart am barhau’n Drysorydd a Steve Williams am ei waith yn Gadeirydd rhwng 2019-21.

Ymunodd Jenny McNally (Rheolydd Busnes LMS WHELF) â’r cyfarfod hefyd i roi diweddariad ar gynllun rhyng-fenthyca P2P Alma WHELF a materion eraill.

Yn y prynhawn cafodd y Bwrdd gwmni Hywel Owen ac Amanda Roberts o Lyfrgelloedd Llywodraeth Cymru. Rhoesant ddiweddariad ar y cymorth a gafodd llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru yn ystod Covid-19 a’r cynlluniau i’r dyfodol. Trafododd y Bwrdd ffyrdd y gall WHELF weithio gyda Llywodraeth Cymru a grwpiau eraill i gynnig cymorth traws-sectoraidd a rhannu profiad.

Top
css.php