Penodi Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae’r stori hon yn dod o wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru

“Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi fod Bwrdd  Ymddiriedolwyr y Llyfrgell  wedi  penodi  Linda Tomos fel Prif Weithredwr a Llyfrgellydd dros-dro.

Meddai Syr Deian Hopkin, Llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru:

‘Rwyf yn falch iawn fod Bwrdd y Llyfrgell wedi penodi Linda Tomos fel Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae gan Linda gysylltiad hir ac agos â’r Llyfrgell drwy ei hamrywiol swyddogaethau o fewn Llywodraeth Cymru.  Bu’n mynychu cyfarfodydd ein Bwrdd am naw mlynedd ac mae’n llyfrgellydd cymwysedig sydd wedi gwneud ei marc mewn ffordd nodedig iawn ym maes rheoli gwybodaeth.’

Bydd Linda yn ymddeol o’i swydd fel Cyfarwyddwr MALD (Is-Adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd), Llywodraeth Cymru ar 31 Hydref 2015 gan gychwyn yma yn y Llyfrgell ar 1 Tachwedd 2015.”