Head of Library, Archives and Learning Resources – Bangor University

The Library and Archives Service at Bangor University is experiencing a positive and dynamic period of change. The University has invested significant funds in a modernisation programme and we are looking to recruit to the post of Head of Library, Archives and Learning Resources to lead the Service at an exciting time in the sector.

Further details of the post and an application form can be found at:
http://www.bangor.ac.uk/corporate/vacancies/home.php.en?jobdetails=1&reference=11-10/169&category2=Academic

Mae’r gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau ym Mhrifysgol Bangor yn wynebu cyfnod o newid cadarnhaol a dynamig.  Mae’r Brifysgol wedi buddsoddi arian sylweddol mewn rhaglen foderneiddio ac rydym yn bwriadu llenwi swydd Pennaeth y Llyfrgell, Archifau ac Adnoddau Dysgu i arwain y gwasanaeth yn ystod cyfnod cyffrous yn y sector.

Cewch fwy o fanylion am y swydd a ffurflen gais ar:
http://www.bangor.ac.uk/corporate/vacancies/home.php.cy?jobdetails=1&reference=11-10/169&category2=Academic

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.