Pob lwc Megan a Chroeso Judith!

Mae WHELF yn falch o groesawu Judith Dray yn aelod y Bwrdd ar gyfer Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, tra bod Megan Wiley ar secondiad o Hydref y 5ed ym Mhrifysgol Westminster am flwyddyn, yn darparu cymorth mamolaeth ar gyfer eu Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell ac Archifau.

Judith Dray

Meddai Judith:

Astudiais Lenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd cyn mynd ymlaen i gymhwyso’n archifydd ar y cwrs Rheoli Archifau a Chofnodion ym Mhrifysgol Dundee. Ers hynny gweithiais ym Mhrifysgol Caerdydd ac yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac, yn ystod saib gyrfaol byr ychydig flynyddoedd yn ôl, yn ecstra ar Neighbours! Ar hyn o bryd rwyf yn gyffrous iawn am lenwi rôl y Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru tra bod Megan ar secondiad. Pan nad wyf yn gweithio mewn llyfrgelloedd ac archifdai, rwyf yn mwynhau canu mewn corau (pan mae’n gyfreithlon a diogel gwneud hynny!), darllen a theithio.