Is-gadeirydd Newydd – Alison Harding

Penodwyd Alison Harding fel Pennaeth Gweithredol Llyfrgelloedd ac Adnoddau Dysgu yng Ngholeg Y Drindod Dewi Sant Prifysgol Cymru ym mis Gorffennaf 2016. Cyn hynny bu’n gweithio mewn amryw o swyddi o fewn y gwasanaeth llyfrgelloedd yn PCYDDS. Gweithiodd yn flaenorol ym Mhrifysgol Metropolitanaidd Caerdydd a Phrifysgol De Cymru. Mae Alison yn credu’n gryf hefyd mewn grym cydweithredu a phartneriaethau llyfrgell, a’r cysyniad heriol o niwtraledd llyfrgell. Yn ei rôl bresennol mae Alison wedi treulio llawer o amser yn gwerthuso a datblygu ei dull arwain ei hun, gan annog a galluogi ei thîm i wneud yr un fath. Mae hi’n cynrychioli WHELF ar hyn o bryd ar Fwrdd Gweithredol SCONUL. Mae Alison hefyd yn ‘Aurora’ a mentor SCONUL, yn ogystal ag aelod sefydlu Rhwydwaith Merched PCYDDS