COVID-19 : Ebrill 2020

Neges gan Steve Williams, Cadeirydd WHELF, ar sefyllfa COVID-19:

Er bod llyfrgelloedd ffisegol ein haelodau wedi cau, mae ein stad ddigidol yn fwrlwm o weithgarwch. Mae mwy a mwy o waith llyfrgelloedd a gwasanaethau gwybodaeth wedi bod yn digwydd ar-lein ac mae ein staff arbennig a phroffesiynol yn helpu ein myfyrwyr, staff a defnyddwyr ar draws sefydliadau WHELF i gadw cysylltiad â’u haddysg a’u hymchwil. Mae staff ar draws aelod sefydliadau WHELF wedi bod yn wych yn addasu’n gyflym iawn i ffordd newydd o weithio – ac mae gwasanaethau wedi bod ar flaen y gad yn sicrhau bod llesiant staff a defnyddwyr yn cael ei amddiffyn gymaint ag y bo modd ar yr adegau heriol hyn.

Ar draws Cymru, mae cyswllt ag adnoddau ar-lein yn cael ei gynnal a lle y bo modd ei ehangu, ac mae staff yn defnyddio offerynnau cydweithio ar-lein fel MS Teams a Zoom i ddal ati i ddarparu gwasanaethau. Wrth inni ymgyfarwyddo â’r ffordd newydd hon o weithio, byddwn yn addasu a mireinio ein gwasanaethau ymhellach er mwyn parhau i ddiwallu anghenion ein defnyddwyr.