CILIP Cymru Wales Welsh Library Team of the Year 2021 [:cy] Dewiswyd rhaglen hyfforddi a datblygu Estyn Allan fel enillydd Gwobr Tîm y Flwyddyn Llyfrgell Cymru CILIP Cymru Wales.

Dyfarnwyd yr ail safle yn gydradd i Wasanaeth Llyfrgell Coleg Sir Gâr a Gwasanaeth Llyfrgell a Thechnoleg Dysgu Grŵp Llandrillo Menai, a’r trydydd safle i grŵp EDI WHELF (Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru).

CILIP Cymru Wales Welsh Library Team of the Year 2021