Thema’r gynhadledd eleni yw: Dathlu Pen-blwydd Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru yn 30 Hoffem ddathlu llwyddiant yr holl brojectau llwyddiannus sydd wedi’u cyflawni dros y 30 mlynedd ddiwethaf a bwrw golwg dros sut rydym wedi cydweithio i ddatblygu ein gwasanaethau …

Colociwm Blynyddol WHELF 2023 13-14 Mehefin :Galwad am Bapurau Read more »

Eleni, bydd Grŵp Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) WHELF yn rhedeg sesiwn Cwrdd ac addysgu (Teachmeet) ddydd Mercher 26 Ebrill 2023 12:30-14:30 ar Zoom. Bydd ein sesiwn Cwrdd ac addysgu (Teachmeet) agos atoch a gweithredol yn rhoi llwyfan i rai …

Cwrdd ac addysgu (Teachmeet) Grŵp Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) WHELF – Dydd Mercher 26 Ebrill 2023 Read more »

Trefnodd Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF y digwyddiad hwn i gydweithwyr gael rhannu eu cyngor a’u profiadau o ymgeisio am aelodaeth AAU. Fe’i hanelwyd at gydweithwyr sydd ar lefelau gwahanol, o’r rheini nad ydynt yn gyfarwydd â chymrodoriaeth AAU i’r …

Recordiad o Teachmeet Cymrodoriaeth AU Uwch (AAU) – Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF: 9 Mawrth 2023 Read more »

Mae Cynllun Strategol WHELF yn cwmpasu’r cyfnod 2020-2024. Pwy fyddai wedi gallu rhagweld pandemig Covid-19 a’i effaith ar sefydliadau WHELF a’u harferion gwaith? Ddydd Gwener 3 Mawrth cynhaliwyd dau ddiwrnod cwrdd i ffwrdd cynllunio strategol ar yr un pryd. Yn …

Diwrnod cwrdd i ffwrdd Cynllunio Strategol WHELF 3 Mawrth 2023 Read more »

Mae WHELF yn falch iawn i gyhoeddi bod eu cais i gronfa Kathleen Cooks i gyflwyno hyfforddiant gwrth-hiliaeth Advance HE i reolwyr ar draws WHELF wedi llwyddo. Yn dilyn sesiynau hyfforddi cychwynnol AdvanceHE ar Leading Change on Race Equality in …

Hyfforddiant AdvanceHE – cais llwyddiannus WHELF i gronfa Kathleen Cooks Read more »

Ymunwch â ni ar gyfer y cyfarfod dysgu ar-lein rhad ac am ddim hwn lle bydd cydweithwyr yn rhannu eu cynghorion a’u profiadau ar wneud cais am aelodaeth AAU.  Bydd y sesiwn hon yn esbonio’r broses o wneud cais am lefel o …

Grŵp Dysgu ac Addysgu TeachMeet WHELF : Cymrodoriaethau Advance HE (AAU)9 Mawrth 2023 Read more »