Mae WHELF yn falch iawn i gyhoeddi bod eu cais i gronfa Kathleen Cooks i gyflwyno hyfforddiant gwrth-hiliaeth Advance HE i reolwyr ar draws WHELF wedi llwyddo. Yn dilyn sesiynau hyfforddi cychwynnol AdvanceHE ar Leading Change on Race Equality in …

Hyfforddiant AdvanceHE – cais llwyddiannus WHELF i gronfa Kathleen Cooks Read more »

WHELF: Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru Llythyr Agored at y Gwir Anrh Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru : Llyfrgell Genedlaethol Cymru Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgorffori mewn deddfwriaeth egwyddorion sylfaenol dinasyddiaeth gynhwysol, llesiant a ffyniant cenedlaethol yn Neddf Llesiant …

Llythyr Agored at y Gwir Anrh Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru Read more »

According to funding allocations for institutions released by the Higher Education Funding Council for Wales today, the biggest winner will be Swansea University, which will see its funding increase by almost a quarter in 2013-14. There should also be substantial …

Welsh universities set for large funding increase Read more »

HEFCW is an Assembly Government Sponsored Body. They receive an annual remit letter from the Welsh Assembly Government showing work areas for the following year to be delivered through the funding they are allocated. The 2011-12 Remit Letter from the Welsh Assembly Government is …

HEFCW annual remit letter from the Welsh Assembly Government Read more »