Thema’r gynhadledd eleni yw: Dathlu Pen-blwydd Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru yn 30 Hoffem ddathlu llwyddiant yr holl brojectau llwyddiannus sydd wedi’u cyflawni dros y 30 mlynedd ddiwethaf a bwrw golwg dros sut rydym wedi cydweithio i ddatblygu ein gwasanaethau …

Colociwm Blynyddol WHELF 2023 13-14 Mehefin :Galwad am Bapurau Read more »

Eleni, bydd Grŵp Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) WHELF yn rhedeg sesiwn Cwrdd ac addysgu (Teachmeet) ddydd Mercher 26 Ebrill 2023 12:30-14:30 ar Zoom. Bydd ein sesiwn Cwrdd ac addysgu (Teachmeet) agos atoch a gweithredol yn rhoi llwyfan i rai …

Cwrdd ac addysgu (Teachmeet) Grŵp Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) WHELF – Dydd Mercher 26 Ebrill 2023 Read more »

Mae Cynllun Strategol WHELF yn cwmpasu’r cyfnod 2020-2024. Pwy fyddai wedi gallu rhagweld pandemig Covid-19 a’i effaith ar sefydliadau WHELF a’u harferion gwaith? Ddydd Gwener 3 Mawrth cynhaliwyd dau ddiwrnod cwrdd i ffwrdd cynllunio strategol ar yr un pryd. Yn …

Diwrnod cwrdd i ffwrdd Cynllunio Strategol WHELF 3 Mawrth 2023 Read more »

Mae Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF yn trefnu sesiwn DdysgGwrdd a gynhelir ar 1 Medi 2022 a’r thema fydd Penderfyniadau ar sail data. Mae’n bleser gennym ni gyhoeddi mai Amy Stubbing (@Amyodo), awdur Data Driven Decisions, fydd ein prif siaradwr …

Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF – DysgGwrdd: Penderfyniadau ar sail data Read more »

Cynhaliodd WHELF ddigwyddiad Rhestr Ddarllen hynod o lwyddiannus ar 13 a 14 Gorffennaf, gyda siaradwyr a chynrychiolwyr o bob rhan o Brydain Fawr Dangosodd y siaradwyr yr amrywiol brosiectau sy’n cael eu cynnal mewn llyfrgelloedd AU a rhannwyd sawl enghraifft …

WHELF Digwyddiad Rhestr Ddarllen Gorffenaf 2022 Read more »