Cynhaliodd WHELF ddigwyddiad Rhestr Ddarllen hynod o lwyddiannus ar 13 a 14 Gorffennaf, gyda siaradwyr a chynrychiolwyr o bob rhan o Brydain Fawr Dangosodd y siaradwyr yr amrywiol brosiectau sy’n cael eu cynnal mewn llyfrgelloedd AU a rhannwyd sawl enghraifft …

WHELF Digwyddiad Rhestr Ddarllen Gorffenaf 2022 Read more »

28 October 2010 – Kings Place, London Librarians and information professionals are faced with a large number of choices when migrating content online. CILIP’s Digital Information Conference titled ‘The challenge of choice’ provides delegates with clarity to interpret the implications for …

Digital Information Conference 2010 Read more »