Thema’r gynhadledd eleni yw: Dathlu Pen-blwydd Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru yn 30 Hoffem ddathlu llwyddiant yr holl brojectau llwyddiannus sydd wedi’u cyflawni dros y 30 mlynedd ddiwethaf a bwrw golwg dros sut rydym wedi cydweithio i ddatblygu ein gwasanaethau …

Colociwm Blynyddol WHELF 2023 13-14 Mehefin :Galwad am Bapurau Read more »

Mae Cynllun Strategol WHELF yn cwmpasu’r cyfnod 2020-2024. Pwy fyddai wedi gallu rhagweld pandemig Covid-19 a’i effaith ar sefydliadau WHELF a’u harferion gwaith? Ddydd Gwener 3 Mawrth cynhaliwyd dau ddiwrnod cwrdd i ffwrdd cynllunio strategol ar yr un pryd. Yn …

Diwrnod cwrdd i ffwrdd Cynllunio Strategol WHELF 3 Mawrth 2023 Read more »

Ar 13-14 Hydref 2022 cyfarfu Bwrdd WHELF yn llyfrgell Gladstone, Penarlâg. Roedd yr adeilad a’r gerddi’n edrych yn arbennig o hyfryd yn haul yr hydref. Croesawodd Cadeirydd WHELF, Alison Harding, Kester Savage o Cyfoeth Naturiol Cymru i’w gyfarfod bwrdd cyntaf …

Cyfarfod yr hydref o Fwrdd WHELF, Llyfrgell Gladstone, Penarlâg, Hydref 2022 Read more »

Cynhaliodd WHELF ddigwyddiad Rhestr Ddarllen hynod o lwyddiannus ar 13 a 14 Gorffennaf, gyda siaradwyr a chynrychiolwyr o bob rhan o Brydain Fawr Dangosodd y siaradwyr yr amrywiol brosiectau sy’n cael eu cynnal mewn llyfrgelloedd AU a rhannwyd sawl enghraifft …

WHELF Digwyddiad Rhestr Ddarllen Gorffenaf 2022 Read more »

Digwyddiad Rhestrau Darllen WHELF Bydd WHELF yn cynnal digwyddiad Rhestrau Darllen rhithwir ar 13 a 14 Gorffennaf, rhwng 09:30 a 13:30. Bydd themâu’r sgyrsiau’n cynnwys: ·         Amrywio rhestrau darllen ·         Dadansoddeg rhestrau darllen ·         Caffael/prynu deunydd rhestrau darllen ·         Hyrwyddo rhestrau darllen i staff …

Digwyddiad Rhestrau Darllen WHELF 13 & 14 Gorffenaf 2022 Read more »