Author: Gill Morris

Cynhelir y cyfarfod nesaf o Fwrdd WHELF yn lleoliad godidog Llyfrgell Gladstone ym Mhenarlâg yng ngogledd Cymru. Dyma fydd y cyfle cyntaf i gydweithwyr gyfarfod wyneb yn wyneb ers mis Chwefror 2020, a’r cyfle cyntaf i gwrdd â Judith Dray …

Cyfarfod Bwrdd WHELF Tachwedd 2021 Read More »

Yr wythnos ddiwethaf cyfarfu CILIP Cymru Wales ag arweinwyr gwybodaeth proffesiynol o bob rhan o Gymru i ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ei chynllun gweithredu LHDTQ+. Mae WHELF yn falch iawn ein bod wedi’n cynnwys ac yn gobeithio y …

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ei Chynllun Gweithredu LHDTQ+ Read More »

Mae WHELF yn mynd drwy gyfnod o newid, gyda nifer o gydweithwyr yn gadael sefydliadau WHELF: Ymddeolodd Mairwen Owen o Brifysgol Bangor ym mis Gorffennaf. Yn fwyaf diweddar Mairwen oedd y Rheolwr Cymorth Academaidd yn llyfrgell Prifysgol Bangor ond bu …

WHELF yn ffarwelio Read More »

Mae’r Dysgwrdd hwn yn gyfle i arddangos yr amrywiol ffyrdd y mae llyfrgelloedd yn cefnogi ymchwil ac i rannu a dysgu o brofiadau ei gilydd. Rydym yn croesawu cyfraniadau gan staff y llyfrgell a’r gymuned ymchwil ehangach, gan gynnwys myfyrwyr. …

Dysgwrdd Llyfrgell Prifysgol Aberystwyth 2021: Sut Mae Llyfrgelloedd yn Cefnogi Ymchwil? 23/11/2121 Read More »

Mae Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF yn trefnu ail sesiwn DysgGwrdd ar y thema dysgu ac addysgu cynhwysol a gobeithir ei chynnal ym mis Medi. Bydd y sesiwn DysgGwrdd hon yn canolbwyntio ar sut y gallwn ni feithrin a galluogi …

Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF – DysgGwrdd Read More »

Colociwm Blynyddol WHELF 2021 Yno ac yn ôl eto: defnyddio gwersi a ddysgwyd o’r pandemig i lywio gwasanaethau llyfrgell y dyfodol. Roedd Colociwm WHELF ar-lein eto eleni. Roedd ein rhaglen yn edrych ar sut rydym wedi addasu gwasanaethau ac arloesi …

Colociwm Blynyddol WHELF 2021 Read More »

Bob blwyddyn, rydym yn cyhoeddi adroddiad sy’n cynnwys enghreifftiau o’n gweithgareddau ar y cyd. Mae Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch (WHELF) wedi cael blwyddyn hynod o lwyddiannus arall yn ei ymdrech i greu mwy o werth na ‘swm o’r rhannau’. O …

Adroddiad Blynyddol 2019-20 Read More »

Yn ddiweddar cynhaliodd Grŵp Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant WHELF (EDI) ddau ddigwyddiad o dan y teitl Lleisiau Eithriedig. Meddai Tracey Stanley (Prifysgol Caerdydd a Chadeirydd Grŵp EDI WHELF): Fel cadeirydd Pwyllgor EDI WHELF, hoffwn ddiolch i bob un ohonoch am …

Digwyddiadau Lleisiau Eithriedig WHELF 2021 Read More »

Colociwm Blynyddol WHELF 2021 Yno ac yn ôl eto: defnyddio gwersi a ddysgwyd o’r pandemig i lywio gwasanaethau llyfrgell y dyfodol. Mae Colociwm WHELF ar-lein eto eleni. Mae ein rhaglen yn edrych ar sut rydym wedi addasu gwasanaethau ac arloesi …

Colociwm Blynyddol WHELF 2021 Read More »

Meddai José Lopez Blanco: On the 12th of May 2021, librarians from academic institutions across Wales gathered for the latest WHELF teachmeet to share good practice on improving inclusivity in learning and teaching. The event took place online. There were …

Dysgu cynhwysol: Lleihau rhwystrau i ddysgu.DysgGwrdd WHELF, 12 Mai 2021 Read More »

Top
css.php