Digwyddiad cadwedigaeth ddigidol – ARCW/WHELF 28.3.2017

Pwrpas y digwyddiad yma yw darparu fforwm i trafod gofynion cadwedigaeth ddigidol WHELF a CACC, a dangos y cynnydd wrth ddatblygu isadeiledd technegol i CACC. Bydd y sesiynau trafod yn rhoi cyfle i ddiffinio gofynion ar gyfer datblygiadau ymhellach yn y dyfodol.

Dilynwch y linc yma i cadarnhau eich lle os gwelwch yn dda: https://arcwwhelfdigitalpreservation.eventbrite.co.uk

10:30   Cyrraedd, cofrestri a lluniaeth

10:50     Croeso – Linda Tomos, Llyfrgellydd LLGC

11:00     Sarah Higgins, Darlithydd Prifysgol Aberystwyth a Sally McInnes, Cadeirydd Is-grŵp Cadwedigaeth Ddigidol CACC a Chadeirydd ar y Cyd Grŵp Archifau a Chasgliadau Arbennig WHELF:  Arddangos Cydgyfrifoldeb ac Arloesedd Technegol drwy waith y Grŵp Cadwedigaeth Ddigidol CACC

11:30     Steve Williams, Is-gadeirydd WHELF, Llyfrgellydd Prifysgol, a Phennaeth Llyfrgelloedd, Archifau, Diwylliant a Chelfyddydau Prifysgol Abertawe: Gweledigaeth WHELF ar gyfer Cadwrfa Ddigidol Cymru-Eang

12:00   Jake Henry, Swyddog Prosiect Cadwedigaeth Ddigidol, Liam Tomkins a Charles Dixon, Datblygwyr Prosiect CACC: Arddangosiad system cadwedigaeth

12:30   Glen Robson, Pennaeth Systemau LLGC – Cyflwyno gwybodaeth ddigidol mewn ffyrdd newydd trwy ddefnyddio IIIF

13:00   Cinio

14.00   Paula Keogh, Rheolwr Cleientiaid Arkivum ar gyfer Sector Treftadaeth y DU: Arddangos Perpetua

14:30   Sesiynau Grŵp: Jake Henry I arwain aelodau CACC a Glen Robson I arwain aelodau WHELF

15:15   Adrodd nôl

15:45   Diweddglo