Ymddeoliad Ann Davies

Bydd Ann Davies yn ymddeol ar y 6ed Tachwedd 2019 o’i rôl yn Gyd-Gyfarwyddydd Gweithredol Gwasanaethau Llyfrgell a’r Gwasanaeth Dysgwyr a Darganfod yn Y Brifysgol Agored a’r Brifysgol Agored yng Nghymru. Bu Ann yn ei swydd er 1998 a chyn hynny roedd yn Ddirprwy Bennaeth Gwasanaethau Llyfrgell & Cyfryngau ym Mhrifysgol Roehampton am 9 mlynedd. Bydd profiad a chyfraniad Ann i WHELF yn cael eu colli a’n gobaith yw y bydd yn mynychu cyfarfod o’r Bwrdd yn y dyfodol yn westai. Hoffai WHELF ddymuno ymddeoliad hir, hapus a difyr i Ann.