Colociwm Blynyddol WHELF 2022

Cynhaliwyd Colocwiwm WHELF ar-lein eleni dros ddau hanner diwrnod, ddydd Mawrth 14 a dydd Mercher 15 Mehefin 2022.

Aduno ein cymunedau: Ein Llyfrgelloedd, ein Defnyddwyr a’n Hunain

Roedd y gynhadledd yn dathlu aduniad ein proffesiwn ar ôl cyfyngiadau Covid-19, gweithio gyda’n gilydd unwaith eto yn ein llyfrgelloedd a mabwysiadu arferion gorau o’r dechnoleg rithwir newydd rydym ni wedi addasu iddi dros y dwy flynedd ddiwethaf. Nod ein digwyddiad eleni oedd croesawu wynebau cyfarwydd yn ôl a chyflwyno cydweithwyr newydd sydd wedi ymuno â’n cymuned yn ystod y cyfnod digynsail hwn i’r ystod eang o weithgaredd sydd ar waith yn WHELF.

Passcode/Cyfrinair  =3YGpL7@

Andrew Brown & Erika Gavillet

Passcode/Cyfrinair 8LxFft*V