Cynrychioli Cymru

Cynrychiolir aelodau Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) ar amrywiaeth eang o sefydliadau yng Nghymru a’r DU. Mae’r rhain yn cynnwys (ym mis Tachwedd 2019):

Gwasanaeth Estynedig Gwybodaeth a Llyfrgelloedd Iechyd Cymru Gyfan: Tracey Stanley, Prifysgol Caerdydd

Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru (CACC) : Sian Williams, Prifysgol Abertawe

Cyngor Ymgynghorol y Llyfrgell Brydeinig:  Emma Adamson – Prifysgol Cymru De

Pwyllgor CILIP Cymru: Megan Wiley, RWCMD; Kristine Chapman, Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

Grŵp y Llyfrgellwyr ac Archifwyr Amgueddfeydd: Kristine Chapman, Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Steve Williams, Prifysgol Abertawe

Bwrdd Ymgynghorol Cymunedol Rheoli Casgliadau JISC (CMCAB): Mark Hughes Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Grŵp Strategaeth Cynnwys JISC: Tracey Stanley, Prifysgol Caerdydd

Grŵp Ymgynghorol Gwasanaethau Llyfrgell JISC: Mark Hughes Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Grŵp Llywio Cynllun Peilot Trwyddedu JISC ar gyfer Addysg Drawswladol: Emma Adamson, Prifysgol Cymru De

Grŵp Strategaeth Cydweithio SCONUL: Mark Hughes, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Bwrdd Gweithredol SCONUL: Alison Harding, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant