Cyfarfodydd

Cyfarfodydd Bwrdd WHELF
Mae Bwrdd WHELF yn cyfarfod yn bersonol deirgwaith y flwyddyn, ddwy waith dros nos. Y Cadeirydd yw Alison Harding, Pennaeth Gweithredol o Adnoddau Llyfrgell a Dysgu, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Grŵp Swyddogion WHELF
Mae’r Grŵp Swyddogion yn gyfrifol am waith WHELF, y cynllun gweithredu a’r cynllun cyfathrebu. Mae’r Grŵp Swyddogion yn cyfarfod bob mis trwy Teams.

Aelodaeth ar gyfer 2021-23:

  • Cadeirydd: Alison Harding (PCYDDS)
  • Is-Gadeirydd: Mark Hughes (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd)
  • Trysorydd: Julie Hart (Prifysgol Aberystwyth)
  • Swyddog Datblygu WHELF: Gill Morris.  

 Dyddiadau ar gyfer 2021/22

Teams/Zoom – Dydd Mawrth 9fed Mawrth 2021. 

Teams/ZoomDydd Iau 24 Mehefin 2021. 

Llyfrgell Gladstone, PenarlâgDydd Llun 8Dydd Mawrth 9 Tachwedd 2021.

Gwesty Metropole, Llandrindod Wells – Dydd Iau 21 – Dydd Gwener 22 Gorffennaf 2022.