Cyfarfodydd

Cyfarfodydd Bwrdd WHELF
Mae Bwrdd WHELF yn cyfarfod yn bersonol deirgwaith y flwyddyn, ddwy waith dros nos. Y Cadeirydd yw Steve Williams, Llyfrgellydd y Brifysgol Pennaeth Llyfrgelloedd, Archifau, Diwylliant a’r Celfyddydau. 

Grŵp Swyddogion WHELF
Mae’r Grŵp Swyddogion yn gyfrifol am waith WHELF, y cynllun gweithredu a’r cynllun cyfathrebu. Mae’r Grŵp Swyddogion yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn trwy fideo-gynadledda. 

Aelodaeth ar gyfer 2019-20:

  • Cadeirydd: Steve Williams (Prifysgol Abertawe)
  • Is-Gadeirydd: Alison Harding (PCYDDS)
  • Trysorydd: Julie Hart (Prifysgol Aberystwyth)
  • Swyddog Datblygu WHELF: Gill Morris.
     

 Dyddiadau ar gyfer 2020 

Campws Caerdydd Prifysgol De CymruDydd Gwener 28 Chwefror 2020. 

Hotel Metropole, LlandrindodDydd Iau 23 – Dydd Gwener 24 Gorffennaf 2020. 

Llyfrgell Gladstone, PenarlâgDydd Llun 23 – Dydd Mawrth 24 Tachwedd 2020.