Cyfarfodydd

Cyfarfodydd Bwrdd WHELF
Mae Bwrdd WHELF yn cyfarfod yn bersonol deirgwaith y flwyddyn, ddwy waith dros nos. Y Cadeirydd yw Alison Harding, Pennaeth Gweithredol o Adnoddau Llyfrgell a Dysgu, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Grŵp Swyddogion WHELF
Mae’r Grŵp Swyddogion yn gyfrifol am waith WHELF, y cynllun gweithredu a’r cynllun cyfathrebu. Mae’r Grŵp Swyddogion yn cyfarfod bob mis trwy Teams.

Aelodaeth ar gyfer 2021-23:

  • Cadeirydd: Alison Harding (PCYDDS)
  • Is-Gadeirydd: Mark Hughes (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd)
  • Trysorydd: Julie Hart (Prifysgol Aberystwyth)
  • Swyddog Datblygu WHELF: Gill Morris.  

 Dyddiadau ar gyfer 2021/22

Dydd Iau 24 Mawrth 2022 – Teams/Zoom.

Dydd Iau 21 – Dydd Gwener 22 Gorffennaf 2022 – Gwesty Metropole, Llandrindod Wells.

Dydd Iau 13 – Dydd Gwener 14 Hydref 2022 – Llyfrgell Gladstone, Penarlâg