Cyfarfodydd

Cyfarfodydd Bwrdd WHELF
Mae Bwrdd WHELF yn cyfarfod yn bersonol deirgwaith y flwyddyn, ddwy waith dros nos. Y Cadeirydd yw Steve Williams, Llyfrgellydd y Brifysgol Pennaeth Llyfrgelloedd, Archifau, Diwylliant a’r Celfyddydau. 

Grŵp Swyddogion WHELF
Mae’r Grŵp Swyddogion yn gyfrifol am waith WHELF, y cynllun gweithredu a’r cynllun cyfathrebu. Mae’r Grŵp Swyddogion yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn trwy fideo-gynadledda. 

Aelodaeth ar gyfer 2020-21:

  • Cadeirydd: Steve Williams (Prifysgol Abertawe)
  • Is-Gadeirydd: Alison Harding (PCYDDS)
  • Trysorydd: Julie Hart (Prifysgol Aberystwyth)
  • Swyddog Datblygu WHELF: Gill Morris.  

 Dyddiadau ar gyfer 2021

Teams/Zoom – Dydd Mawrth 9fed Mawrth 2021. 

Hotel Metropole, LlandrindodDydd Iau 24 – Dydd Gwener 25 Mehefin 2021. 

Llyfrgell Gladstone, PenarlâgDydd Llun 8Dydd Mawrth 9 Tachwedd 2021.