Adroddiadau Blynyddol

Bob blwyddyn, rydym yn cyhoeddi adroddiad sy’n cynnwys enghreifftiau o’n gweithgareddau ar y cyd a ffotograffau o ddatblygiadau newydd mewn llyfrgelloedd academaidd Cymreig. Mae Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch (WHELF) wedi cael blwyddyn hynod o lwyddiannus arall yn ei ymdrech i greu mwy o werth na ‘swm o’r rhannau’. O dan ei ymbarél, mae llyfrgelloedd wedi llwyddo i rannau arferion da, mynd ar drywydd gwasanaethau cyffredin, gwella’r profiad i ymchwilwyr a dysgwyr ac arbed arian i’w sefydliadau. Lawrlwythwch yr Adroddiad Blynyddol diweddaraf yma:

2022 Adroddiad Blynyddol WHELF 2022

2021 Adroddiad Blynyddol WHELF 2021

2019/20 Adroddiad Blynyddol WHELF 2019-20

2018-19 Adroddiad Blynyddol WHELF 2018-19

2017-18 Adroddiad Blynyddol WHELF 2017-18

2016-17 Adroddiad Blynyddol WHELF 2016-17

2015-16 Adroddiad Blynyddol WHELF 2015-16

2014-15 Adroddiad Blynyddol 2014-15 ffeil fach 1.0MB
Addroddiad Blynyddol 2014-15 ffeil mawr 15.7MB

2013-14 Adroddiad Blynyddol WHELF

2012-13 Adroddiad Blynyddol WHELF

2010-2011 Adroddiad Blynyddol WHELF 9MB
Adroddiad Blynyddol WHELF 1MB

2009-2010 Adroddiad Blynyddol WHELF

2008-2009 Adroddiad Blynyddol WHELF

2007-2008 Adroddiad Blynyddol WHELF