Llongyfarchiadau Steve!

Steve yw Cadeirydd Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF), yn Gymrawd y Gymdeithas Gyfrifiaduron Brydeinig (FBCS), ymddiriedolwr Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac yn aelod o Fwrdd CILIP. Mae’n aelod o amryw o bwyllgorau’r brifysgol a grwpiau fel y Grŵp Strategaeth REF a’r Pwyllgor Partneriaeth ac Ymgysylltiad Myfyrwyr. Mae’n aelod sylfaenol o Gasgliad Hanes Cyfrifiadura’r Brifysgol.

Pennaeth Llyfrgelloedd, Archifau, Diwylliant a’r Celfyddydau yw Steve , sy’n gyfrifol am gynllunio strategol, datblygu a darparu gwasanaethau Diwylliannol, Celfyddydol, Llyfrgelloedd ac Amgueddfaol ar draws gampysau’r Brifysgol. O arwain y tîm datblygu sy’n gyfrifol am Lyfrgell y Bae ar Gampws y Bae £450m y Brifysgol, i Ysgoloriaethau Agored a’r Dyniaethau Digidol, mae Steve yn gyfrifol am ystod eang o brosiectau a gwasanaethau.