Coleg Cymraeg Cenedlaethol Cynhadledd Ryngwladol – croeso i bawb / International Conference – all welcome

Wele ddolen i dudalen Cynhadledd Ryngwladol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a gynhelir yng Nghanolfan y Mileniwm rhwng y 1af a’r 3ydd o Orffennaf. Ymhlith y siaradwyr gwadd mae’r athro Jasone Cenoz (Prifysgol Gwlad y Basg), yr Athro Colin Williams (Prifysgol Caerdydd), Dr Jan Roukens (gynt o’r Comisiwn Ewropeaidd) a’r Athro Durk Gorter (Sefydliad Gwyddonol Ikerbasque). Bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones AC a’r Gweinidog Addysg a Sgiliau Huw Lewis AC hefyd yn bresennol. Bydd sesiynau trafod ar gyhoeddi, ymchwil, safoni a deunyddiau addysgiadol o ddiddordeb i rwydwaith WHELF. Mae mynediad am ddim ac mae modd cofrestru hyd at y 30ain o Fai.

http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/newyddion/cynadleddau/cynhadleddrhyngwladol2014/

Please see below a link to a webpage containing details of the forthcoming International Conference organised by the Coleg in the Millennium Centre between the 1st and 3rd of July. Speakers include Prof. Jasone Cenoz (University of the Basque Country) Prof. Colin Williams (Cardiff University), Dr Jan Roukens (formerly of the European Commission) and Prof. Durk Gorter (of the Ikerbasque Science Foundation). The First Minister Carwyn Jones AM and the Minister for Education and Skills Huw Lewis AM will also present. Discussion panels on publishing, research, standardisation and teaching resources may be of interest to the WHELF network. Registration is open until the 30th of May and there is no fee for attending. There will be simultaneous translation throughout.

 http://www.colegcymraeg.ac.uk/en/news/conferences/internationalconference2014/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.