Ymchwil

Diben Grŵp Ymchwil WHELF yw darparu fforwm i Lyfrgellwyr Prifysgolion a LlGC sy’n aelodau WHELF a’u henwebeion gweithredol er mwyn:

  • Rhoi cyngor i’w gilydd ar faterion perthnasol a rhannu arfer da wrth gefnogi ymchwil ac ymchwilwyr yng Nghymru
  • Cyflwyno materion i WHELF i’w trafod
  • Datblygwch y Cynllun Gweithredu ar gyfer gweithgareddau Grŵp Ymchwil WHELF, fel rhan o Gynllun Gweithredu cyffredinol WHELF
  • Trefnu digwyddiadau er mwyn dod â staff ynghyd i ddysgu sgiliau newydd

 

Aelodaeth y Grŵp:

Cadeirydd: Tegid Williams (Cyfoeth Naturiol Cymru)
Is-gadeirydd: Beth Hall (Prifysgol Bangor) a Mark Lester (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)
Owain Roberts (Llyfrgell Genedlaethol Cymru)
Lloyd Roderick (Prifysgol Aberystwyth)
Rachael Whitfield (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)
Susan Glen (Prifysgol Abertawe )
Mariann Hilliar / Cath Borwick ( Prifysgol Caerdydd)
Nicholas Roberts (Prifysgol De Cymru)
Louise Harrington (Prifysgol Caerdydd)
Kristine Chapman (Amgueddfa Cymru)

A-to-Z of Research Support – An overview of research support services in WHELF Institutions WHELF Research Group (research services overview)