Ymchwil

Diben Grŵp Ymchwil WHELF yw darparu fforwm i Lyfrgellwyr Prifysgolion a LlGC sy’n aelodau WHELF a’u henwebeion gweithredol er mwyn:

  • Rhoi cyngor i’w gilydd ar faterion perthnasol a rhannu arfer da wrth gefnogi ymchwil ac ymchwilwyr yng Nghymru
  • Cyflwyno materion i WHELF i’w trafod
  • Datblygu strategaeth ymchwil i’w chymeradwyo gan WHELF
  • Trefnu digwyddiadau er mwyn dod â staff ynghyd i ddysgu sgiliau newydd

 

Aelodaeth y Grŵp:

Cadeirydd: Janet Peters, Prifysgol Caerdydd
Is-gadeirydd: Steve Williams, Prifysgol Abertawe
Owain Roberts (Llyfrgell Genedlaethol Cymru)
Beth Hall (Prifysgol Bangor)
Bronwen Blatchford (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd)
Steve Smith (Prifysgol Aberystwyth)
Mark Lester (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd)
Alison Harding / Sarah B. Jones (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant)
Susan Glen/Sam Oakley (Prifysgol Abertawe)
Mari Ann Hilliar / Cath Borwick (Prifysgol Caerdydd)
Nicholas Roberts (Prifysgol De Cymru)
Louise Harrington (Prifysgol Caerdydd)
Rachael Whitfield (Swyddog Datblygu WHELF)
Tegid Williams (Cyfoeth Naturiol Cymru)
Kristine Chapman (Amgueddfa Cymru)