Metadata

Mae nodau Grŵp Catalogio WHELF fel a ganlyn:

· Sefydlu a datblygu cymuned hyfforddiant ac arfer ar gyfer catalogwyr ac arbenigwyr metadata WHELF

· Adnabod a chydweithio ar brosiectau i wella ansawdd metadata ar draws sefydliadau WHELF

· Adnabod a gwneud yn fawr o gyfleoedd i rannu metadata llyfryddol WHELF yn genedlaethol a rhyngwladol

· Cynghori WHELF ar faterion metadata wrth wneud pryniannau ar y cyd.

Cadeirydd: Alan Dawson