WHELF a’r papur briffio hawlfraint SCONUL

Mae cynllun benthyciad rhyng-lyfrgelloedd WHELF yn un o’r astudiaethau achos a ymddangosodd yn ddiweddar ym mhapur briffio hawlfraint SCONUL

Comisiynwyd y briff gan SCONUL yn dilyn Adolygiad Hargreaves o Eiddo Deallusol a arweiniodd at y diwygiadau yn 2014 yng nhgyfraith hawlfraint y DU.

Awduron y papur briffio yw Chris Morrison a Jane Secker.