Cyfarfod LibTeachMeet Aber 2018 – Sut allwn ni wneud y llyfrgell yn fwy cynhwysol?

Eitem gwadd gan Anna Udalowska

Photo of delegates sitting in a classroom

Mae Prifysgol Aberystwyth yn adnabyddus am ddarparu un o’r profiadau myfyrwyr gorau yn y DU ac mae rhan fawr o hynny’n gysylltiedig â’r synnwyr cryf o berthyn yr ydym yn ei feithrin, nid yn unig â’r myfyrwyr a’r staff ond gyda’r gymuned ehangach hefyd.

Roedd Cyfarfod LibTeachMeet Aber eleni, a oedd yn canolbwyntio ar gynwysoldeb, yn gyfle da i ystyried beth yr ydym yn ei wneud yn dda ond hefyd i ystyried beth arall y gallwn ni ei wneud fel unigolion ac fel sefydliad i fodloni anghenion amrywiol ein defnyddwyr yn well a gwneud y llyfrgell mor gynhwysol â phosibl i bawb.

Gwnaethom drefnu deg o gyflwyniadau a oedd yn ymchwilio i elfennau gwahanol yn ymwneud â chynwysoldeb – bodloni gofynion myfyrwyr rhyngwladol neu fyfyrwyr dwyieithog, cefnogi’r rhai sydd â nam golwg neu’r rhai sydd ag atal dweud neu feithrin cynwysoldeb drwy annog myfyrwyr i ddarllen.

Roedd y digwyddiad ei hun yn adlewyrchu’r pwnc a drafodwyd. Roedd y siaradwyr yn dod o bedwar sefydliad gwahanol – Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Caerlŷr, Sheffield Hallam Prifysgol a Phrifysgol Abertawe. Hefyd, roedd cynrychiolwyr o dair adran wahanol ym Mhrifysgol Aberystwyth yn bresennol – Canolfan Myfyrwyr Rhyngwladol, Cymorth i Fyfyrwyr, a’r Gwasanaethau Gwybodaeth. Roedd yr awyrgylch yn anffurfiol a hynaws, gwnaethom drafod syniadau’n agored, gofyn cwestiynau a mynegi gwerthfawrogiad am brofiadau a rennir.

Dechreuodd y diwrnod gyda chyflwyniad gan y llyfrgellydd pwnc, Lloyd Roderick, am ei brofiad o ddysgu llythrennedd gwybodaeth yn ddwyieithog. Rhannodd rai adnoddau defnyddiol megis yr Esboniadur a Gwerddon ar gyfer cynorthwyo myfyrwyr sy’n astudio yn Gymraeg.

Photo of delegates sitting in a classroom

Dilynwyd cyflwyniad Lloyd gan Yvonne Rinkart o’r Ganolfan Myfyrwyr Rhyngwladol a gyflwynodd ddarganfyddiadau astudiaeth fer a oedd yn ymchwilio i ddefnydd myfyrwyr sylfaen rhyngwladol o’r llyfrgell. Un o’r pwyntiau a godwyd gan Yvonne oedd bod myfyrwyr rhyngwladol yn fwy tueddol o gael ‘pryder llyfrgell’ – sef y teimlad o fod wedi’u drysu a’u llethu gan y llyfrgelloedd.

Roedd y cyflwyniad nesaf gan John Harrington a Diane Jones, siaradwyr o’r Ganolfan Cymorth i Fyfyrwyr, yn rhoi trosolwg da i ni o’r gwasanaethau anabledd y maent yn eu darparu ynghyd ag ystadegau ar gyfer Prifysgol Aberystwyth, a gwnaethant egluro gwir ystyr cynhwysiad.

Photo of delegates sitting in a classroom

Cawsom gyfle hefyd i edrych ar gynwysoldeb o safbwynt y myfyriwr. Siaradodd myfyrwraig a raddiodd yn ddiweddar o PA, Cerys Davies, am ei phrofiad o ddefnyddio’r llyfrgell fel myfyrwraig oedd â nam golwg. Gwnaeth y sgwrs ysbrydoli ton o sylwadau a chwestiynau cadarnhaol. Ymhlith nifer o bwyntiau gwerthfawr eraill, siaradodd Cerys am yr anhawster yr oedd hi’n ei gael i ddod o hyd i ddeunyddiau darllen hygyrch.

Siaradwyr gwadd cynta’r dydd oedd Harinder Matharu ac Adam Smith a oedd wedi ymuno â ni o Brifysgol Caerlŷr. Rhoesant drosolwg i ni o’r ddwy fenter sy’n cyfrannu at amgylchedd cynhwysol eu prifysgol – ‘Read at Leicester’ ac ‘Unearthing Histories’. Roedd cryfhau synnwyr o berthyn grwpiau lleiafrifol drwy ymchwilio i’w hanes yn archifau’r brifysgol yn syniad cwbl ysbrydoledig.

Siaradodd un o aelodau o staff y Ddesg Gymorth TG – Alice Farnworth, am fanteision mewnosod hyfforddiant meddalwedd DSA o fewn ein gwasanaeth llyfrgell. Cyflwynodd amrywiaeth o offer cynorthwyol i ni, ac mae rhai ohonynt megis Read&Write neu Inspiration ar gael ar gyfrifiaduron cyhoeddus yn Aber.

Nesaf, dywedodd Philippa Price, sydd ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Llyfrgellydd Cymreig y flwyddyn, wrthym am y Grŵp Gwasanaeth Cynhwysol sydd wedi’i sefydlu ym Mhrifysgol Abertawe. Siaradodd Philippa am amrywiaeth eang o fentrau y mae’r Grŵp yn eu trefnu a’u hyrwyddo, megis creu rhestrau darllen argymelledig ar gyfer y gymuned LGBT neu wneud pecynnau urddas ar gyfer menywod digartref.

Siaradodd Hannah Dee, darlithydd o’r Adran Gyfrifiadureg â ni am y syniad o wella dull ysgrifennu’r myfyrwyr a’u gallu i ddarllen trwy drefnu clwb llyfrau ffuglen wyddonol i fyfyrwyr a staff o’i hadran. Gwnaeth Hannah ein cyflwyno hefyd i rai llyfrau diddorol, ac rydym yn ddiolchgar iawn iddi.

Photo of delegates sitting in a classroom

Gwnaeth siaradwr gwadd arall, sef Paul Conway o Brifysgol Sheffield Hallam, drafod templedi hygyrch ar gyfer cyflwyniadau a thaflenni ac awgrymiadau eraill ar fod yn gynhwysol yn y dosbarth. Rhoddodd Kate Wright o Grŵp E-ddysgu Prifysgol Aberystwyth gyflwyniad byr ar gefnogi defnyddwyr sydd ag atal dweud. Gwnaeth Kate rai pwyntiau diddorol gan gynnwys nad yw atal dweud yn cael ei weld fel anabledd, er ei fod wedi’i ddosbarthu fel anabledd. Trafododd hefyd yr ystrydebau ynghylch atal dweud.

Fel y tri cyfarfod LibTeachMeet diwethaf, roedd hwn yn fforwm arbennig i fyfyrio ar ein harferion presennol ac i gael syniadau newydd er mwyn parhau i adeiladu ar ein henw da o ran cynwysoldeb mewn amgylchedd amrywiol sy’n newid yn gyflym. Cawsom adborth cadarnhaol gan siaradwyr a mynychwyr a ddisgrifiodd y rhaglen fel un ddiddorol, amrywiol, addysgiadol ac un sy’n pryfocio’r meddwl. Rydym ni’n gwerthfawrogi presenoldeb  pawb a ymunodd â ni a gobeithio y bydd yn ysbrydoli syniadau da a fydd yn ein cynorthwyo wrth geisio cynyddu ymwybyddiaeth a hygyrchedd o ran adnoddau’r llyfrgell a’r gwasanaethau a gynigir yma.

Posted in TeachMeet

(English) Second Year Success: a library teachmeet at Swansea University

Sorry, this entry is only available in Saesneg Prydain. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Photo of the beach at Swansea University Bay Campus

The beach at Swansea University Bay Campus

This is a guest post by Philippa Price, Subject Librarian at Swansea University

Last month, Swansea University hosted a library teachmeet at its Bay Campus. The topic was ‘Second Year Success’, inspired by research which suggests that students experience a dip in performance in their second year of university (sometimes called the ‘sophomore slump’). The event was a chance for university librarians to gather informally to share concerns, ideas and experiences of supporting second year students.

We had around 20 higher education librarians taking part on the day, including one further education librarian who supports HE. The feedback so far suggests it was a productive event. By the end of the teachmeet, attendees had:

 • identified key areas of concern
 • identified areas of current good practice
 • generated ideas of how to better engage with second year students

The programme included guest speakers from Swansea University – Janet Collins and Amy Genders, Student Experience Officers from the School of Management, and Rosella D’Alesio, Academic Success Programme Manager from the Centre for Academic Success – but the emphasis was on group discussion.

The format was inspired by a recent CPD event on student-generated induction. We used small group discussions to generate responses to the areas identified above and then used electronic polling to let attendees vote individually on which was the most important to them in each area. We found the following:

 • What is your main concern about your current support for/engagement with second year students? = Doing something different (progression) (47%)
 • What is an example of current best practice to engage second year students? = Stress specific benefits to students (40%)
 • Next steps – what are you going to do to engage with second year students? = Develop support for things second years ‘should’ already know (50%)

Full results and other data from the day is available in our interaction report. Presentations and handouts are available on our Padlet page. Tweets from the day have the hashtag #SwanseaLTM18.

The format worked well and made for a lively and constructive day. The ‘call to action’ at the end when attendees were asked to identify and vote on the next steps they will take seemed particularly motivating. It’s a strategy I’ll use again when planning training and support sessions as it seems a good way to translate reflection into action.

Posted in events, TeachMeet

(English) MarcEdit & OpenRefine Training Day

Sorry, this entry is only available in Saesneg Prydain. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Photo of the front of the National Library of Wales Aberystwyth

This is a guest post by Jane Daniels, Bibliographic Librarian at Cardiff Metropolitan University.

On 15th March 2018 cataloguers and systems officers gathered at the National Library of Wales for an introduction to the MarcEdit and OpenRefine  packages.

Being able to use these open source packages to clean up our legacy data and enrich records received from publishers and vendors was identified as a training requirement by the WHELF Cataloguers’ Group in 2017, as was the need to provide CPD for our workforce to ensure that cataloguers and systems colleagues can work together to identify, prioritise and complete metadata improvement projects. The need to provide the training received added support recently following the agreement between Jisc & WHELF to contribute WHELF records to the National Bibliographical Knowledgebase.

The NBK provides us with a fantastic opportunity to share and enrich records as part of a collaborative UK-wide service but, like other contributing libraries, we know that we have metadata issues to address if we are to realise the full potential of the NBK i.e. cleaner data = less matching & merging queries = greater discoverability for our collections = an improved end-user experience.

Another incentive for us, as Ex Libris customers, was the release of the Alma MarcEdit API and the possibility of further workflow efficiencies.

The trainiPhoto of Owen Stephens in action ng day was free to attend (thank you WHELF Staff Development Fund!) and in a central  location (thank you National Library of Wales for the fantastic venue and exemplary event management service provided by Elen Rees and her team) which meant that we had good representation from across our Consortium with 16 colleagues making it on the day.

Our trainer, Owen Stephens, provided a good mix of demonstrations and hands-on tasks. It was clear that what we learned sparked many ideas about possible data wrangling scenarios which Owen was happy to address during breaks, over lunch and at the end of the day! So what did we learn?

MarcEdit logoMarcEdit is primarily used to edit and manipulate Marc records.

It can be used to:

 • Automate aspects of the cataloguing workflow. It’s possible to edit single records or batches e.g. add, delete or edit tags and subfields from our own databases or those received from external sources
 • Create Task Lists specifying edits and the order in which they are to be performed
 • Analyse and report out errors or issues with Marc records & fix them
 • Create Marc records from .csv or spreadsheets by mapping data to Marc tags and subfields

We also had an introduction to Regular Expressions which is the syntax used to find and deal with metadata problems, or omissions, in MarcEdit. This topic had added value for us as Alma users as we can use this same syntax to create and edit Normalisation Rules in Alma.

Open Refine LogoOpenRefine is a true data wrangling tool allowing analysis & manipulation of any data.

It can be used to:

 • Transform metadata from one format to another & is particularly useful when working with tabulated data in .CSV or spreadsheet format
 • Create, save & export Projects i.e. the data plus all the information about any cleansing or transformation that you have carried out
 • Analyse data in a Project using Facets and Filters to identify inconsistencies in terminology & character sets; ambiguous terms; cells containing unintended merging of data elements; and missing data
 • Apply Clusters to find groups of data elements that might actually be referring to the same concept of person e.g. a set of records could contain established and non-established forms of an author’s name
 • Transform cell values using Regular Expressions
 • Enhance local data by matching and combining data from other local files or external sources e.g. a website

We can use these 2 packages individually or in tandem to improve our records e.g. analyse and transform data originating in spreadsheet format in OpenRefine and then export the data to MarcEdit for validation and conversion to MARC.

I think that everyone of us will have thought of at least one metadata problem on the day that we now feel confident to tackle using the combination of Owen’s training & the marvellous functionality of the software packages.

The next stage will be to practice using the packages and to share our experiences and techniques across our Consortium for the benefit of all.

Jane Daniels, Bibliographical Librarian, Cardiff Metropolitan University

Posted in events Tagged with:

Sut allwn ni wneud y llyfrgell yn fwy cynhwysol? LibTeachMeet Aber 2018

Ar ddydd Mercher, 25ain Ebrill 2018 rhwng 11:00 a 15:00 byddwn yn cynnal LibTeachMeet Aber eleni – sef cynhadledd fach hwyliog ac anffurfiol ar gyfer rhannu syniadau trwy gyflwyniadau byr.

Thema eleni yw: Sut allwn ni wneud y llyfrgell yn fwy cynhwysol?

Nod rhaglen y flwyddyn hon fydd i archwilio’r hyn y gallwn ei wneud fel unigolion ac fel sefydliad, i gwrdd ag anghenion amrywiol ein defnyddwyr, ac i wneud y llyfrgell mor gynhwysol â phosib i bawb.

Mae’r digwyddiad ar agor i holl fyfyrwyr a staff.

Cysylltwch ag acastaff@aber.ac.uk neu ewch i’r dudalen EventBrite os hoffech ragor o fanylion neu i gadarnhau eich presenoldeb. Rydym dal yn croesawu cynigion am gyflwyniadau byr. Os hoffech rannu syniadau neu brofiadau am arferion cynhwysol cysylltwch â ni hefyd os gwelwch yn dda.

Posted in events, TeachMeet

(English) New article: collaboration in challenging times

Sorry, this entry is only available in Saesneg Prydain. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

A new article has been published open access on UKSG Insights by Janet Peters, Director of Library Services and University Librarian at Cardiff University. “Shrinking horizons – or pushing boundaries?” gives “an overview of the current benefits from collaborative working within Wales, at a regional and a UK level and globally”. She suggests:

“those libraries who are willing to to trust each other and to work together may yet have the best chance of survival, provided that they.. push the boundaries of their thinking and.. actions”

Emma Adamson, Chair of WHELF, described the paper as “an excellent, thought provoking article from A must read, especially for members”.

Access the article here: http://doi.org/10.1629/uksg.397

Posted in collaboration, WHELF

(English) Second Year Success: a library teachmeet

Sorry, this entry is only available in Saesneg Prydain. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

The WHELF Learning & Teaching group are running a teachmeet at Swansea University on Wed 21st March:

There is some research to suggest that students experience a dip in performance in their second year of university (sometimes called the ‘sophomore slump’). This event is a chance for university librarians to gather informally to share concerns, ideas and experiences of supporting second year students.

More information and booking here: https://www.eventbrite.com/e/second-year-success-a-library-teachmeet-tickets-43404640448

The hashtag for the event is #SwanseaLTM18

Posted in events

(English) Artists’ books cataloguing day

Sorry, this entry is only available in Saesneg Prydain. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Many thanks to Karen F. Pierce (@Darklecat) for writing this post on our recent WHELF event:

On Monday 12th February a group of WHELF cataloguers and special collections staff gathered together in Cardiff to learn all about artists’ books – what they are and how to catalogue them.

So, how does one define an artists’ book?  Anne Evenhaugen on the Smithsonian Libraries blog suggests that:

An artist’s book is a medium of artistic expression that uses the form or function of “book” as inspiration. It is the artistic initiative seen in the illustration, choice of materials, creation process, layout and design that makes it an art object.

Sarah Bodman

Sarah Bodman

We began the day with a talk from Sarah Bodman (@SarahBodman), Senior Research Fellow at UWE, Bristol.  Sarah brought a suitcase full of examples of artist’s books for everyone to handle and look at, to get a feel for the different kinds of expression these items can take.  She talked us through different printing mediums and different styles of showcasing ideas, and included a brief history of artists’ books from ideas that were formulated by Stéphane Mallarmé’s Un Coup de Dés Jamais N’Abolira Le Hasard, 1897 (published 1914) which was a seminal influence on artists’ books and concrete poetry, and also Matisse’s Jazz (1947).  Many key works inspire or spawn other works, such as Ed Ruscha’s Twentysix Gasoline Stations (1963), which has had many homages such as Tom Sowden’s Fortynine Coach Seats (2003) amongst others.

Some artists want to engender participation from observers/readers – so, Tom Mosely has created books that he invites people to tear the paper in; and Ann Tyler included images of knives and tools which readers had to lift to read the text of Billy Rabbit: An American Adaptation (2007), thus becoming symbolically complicit in the story.

Sarah’s presentation was a great introduction to the day, and helped to show people how diverse artist’s books can be.

The next presentation was from Doreen Barnaville, Cardiff Metropolitan University, talking about the collection of artists’ books they have, how it came about and was built up, and how they engage their students with the books.  Their collection is a working collection and students are encouraged to handle the books, and take part in workshops.  Some of the books in their collection they have had for years and used to be housed in the main library collection before anyone really realised what they were, and how special they were.  They now have an active collecting policy, and add to their collection each year.  Those doing the buying try to get as much information from the artists themselves where possible, which can be added to the catalogue record.

Image of artists book by Ron King

Figure II: ‘Hick Hack Hock’ by Ron King, Circle Press

Alison Harvey (@AlisonHarvey_), Cardiff University, then spoke about Ron King and the Circle Press collection housed in CU.  The collection was gained due to collaborative work between CU and Cardiff Met, as Ron King was very particular about where he wanted his works to be housed.  One of the first projects to take place was an exhibition held in CU Special Collections that was curated and set up by art students from Cardiff Met.

 

Following on from this was a presentation about Shirley Jones and the Red Hen Press.  Shirley Jones is a Welsh artist and several institutions in Wales house her work.  Kristine Chapman (National Museum Wales) spoke about their collection that has been built up over the years since about 1999, and the relationship they have engendered with her; In contrast, Lisa Tallis (Cardiff University) then spoke about the complete set of work that Shirley had donated to CU as an alumni, including proof copies of some of her books.  These proofs were brought out for attendees to peruse, and to be able to see the various stages that Shirley goes through when creating her art.

Attendees at the event looking at examples of artists books

Attendees looking at books and enjoying the day

After lunch we reconvened to get ‘technical’.  Maria White (co-author of “Artists’ books: a cataloguers manual” ARLIS guide) spent the afternoon giving us guidance on how to actually catalogue artists’ books.  After having spent the morning hearing about these items, and seeing physical examples, we had a good idea of how difficult cataloguing them might be!  Maria talked us through all the relevant MARC 21 fields, and gave some suggestions of where to find further information that we might need, for example from exhibition catalogues, and artist’s and publisher’s websites.  Key problems that might be encountered were – not knowing the name of the artist, not having a title for the work, and having the work in a form difficult to describe.  If you are very lucky there might be an ISBN but this is unlikely if the artist has published it themselves.  Maria did say that most artists would be very happy if you contacted them to get more information about the work.  For a start you would be informing them that their work was held in your library, and they might find that information valuable and informative.  It is also important for the person buying the work (which probably wouldn’t be the cataloguer), to get as much information as they can at the point of purchase, this is most easy if the purchase is at a book fair where you are likely to be buying directly from the artist themselves, rather than through a specialist book shop.  Picking up associated ephemera, to include with the book, and even taking notes from a conversation with the artist can be extremely helpful to the cataloguing process.

Maria had also brought along a load of examples, and after her initial presentation we were all given a couple of these examples to have a go at cataloguing (using paper templates).  As we were sat in small groups around tables we were able to discuss the items in our groups which helped us as we put together our catalogue records.  Maria said she found it very interesting listening to all the discussions, and hearing the issues and thoughts that were being generated.  There were a whole range of different books to work on, and some were swapped between groups.  Some were easier than others, and some needed a bit of input from Maria.  After we had all completed several records (or at least discussed several items), the discussion and feedback was opened up to the whole group and we were given the ‘answer’ sheet – i.e. MARC records of all the examples, that Maria had created.  The groups took turns at discussing individual items, highlighting any problems they had, or anything they found interesting.  It was extremely valuable being able to see what the record for a book could look like after having a go oneself.  By not using computers we had mostly not been able to check on websites for further information, although a couple of people had used personal devices to do so.   It was evident that sometimes you really have to go outside the item to get basic details, such as the title –which is a very different approach to when cataloguing mainstream textbooks.

Book with a green knitted cover and sausage-shaped Wuthering Heights

Unusual examples from Sarah Bodman’s collection

The whole day proved to be very interesting, informative, and even challenging at times, but it was wonderful to be able to handle the books that both Sarah and Maria brought with them, and which brought the session to life.  Colleagues from different WHELF Institutions were able to share information about their collections and how they are working with them.  As there were some spare places we were joined by library staff from Bristol, Canterbury and Cork which also widened our discussions.

Many thanks to WHELF (@WHELFed) for sponsoring this event, and for Cardiff University Special Collections (@CUSpecialColls) for hosting it.

 

Posted in events

(English) “Collaboration and the Academic Library” Shared LMS chapter

Sorry, this entry is only available in Saesneg Prydain. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

WHELF Shared LMS Programme Manager Gareth Owen and Tracey Stanley, Deputy University Librarian at Cardiff University, have just had a chapter included in a new volume “Collaboration and the Academic Library” published by Chandos Publishing. The editor of the volume is Jeremy Atkinson, an active past member of WHELF.

The abstract for their chapter is

The Wales Higher Education Libraries Forum (WHELF) have undertaken an ambitious programme to procure and implement a single Library Management System and discovery interface for all Higher Education institutions across Wales and the National Library of Wales.  The paper describes the steps taken to create the conditions for a complex collaboration at a national level, and the benefits identified and achieved from this.  It also covers the opportunities for deeper collaboration which have been established, which have potential to transform service provision across Wales.

The book is available to purchase as a paperback or for institutional subscription.

Posted in Whelf shared LMS

(English) Sue Hodges’ Contribution to Academic Book of the Future

Sorry, this entry is only available in Saesneg Prydain. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Sue Hodges is Former Chair of WHELF and Former Director of Libraries and Archives at Bangor University. Sue contributed to the Academic Book of the Future project and her article has now been added to the project’s BOOC – an ever-developing collection of online content hosted by UCLPress.

You can see the BOOC here (it’s completely open access) and Sue’s article “The Alchemy of Academic Libraries and Scholars: Learning From the Past“. Comments and discussion around the content are encouraged on the site.

Posted in e-books, open access, WHELF

(English) WHELF Archives and Special Collections colouring book

Sorry, this entry is only available in Saesneg Prydain. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Black and white line drawing of Aberystwyth Old College - a page from the Colour Our Collections book 

Join us 5-9 February 2018 for a worldwide colouring extravaganza on social media!

Led by the New York Academy of Medicine Library, who first launched the campaign in 2016, libraries, archives, and museums around the world are sharing free colouring sheets based on materials in their collections. Users are invited to download and print the sheets and share their filled-in images on social media, using the hashtag #ColorOurCollections (because the campaign launched in America most institutions are using the American spelling of colour!).

So, for this year the members of the WHELF Archives and Special Collections Group have gotten together to create a colouring book based on the Year of the Sea.

Download the book here [PDF]and let us see your creative skills!

Post images of your coloured pages on social media with the hashtags #lliwioeincasgliadau or #colorourcollections and tag us in @WHELFed.

And don’t forget to check out which other institutions around the world are taking part using the #colorourcollections hashtag or visiting the website of the New York Academy of Medicine

Happy colouring!!

Colour our Collections image

 

Posted in archives & special collections
Top
css.php