Category: WHELF

Croeso Owain!

Hoffai WHELF groesawu Dr Owain Rhys Roberts fel cynrychiolydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC). Mae Owain yn Gyfarwyddwr Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus a Dirprwy Brif Weithredwr a Llyfrgellydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ers Tachwedd 2019. Mae ganddo MPhys a PhD mewn

Sesiwn Grwp Ymchwil WHELF 23/01/2020

Mae grwp Ymchwil WHELF wedi trefnu sesiwn yn edrych ar ddefnyddio Wicipedia/media/data ar gyfer gweithgareddau ymchwil: Dewch i weld sut y mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn defnyddio Wikipedia a’i chwaer brosiectau i ennyn diddordeb y cyhoedd, i rannu cynnwys digidol ac

Trosfeddiannau Twitter WHELF

Mae Trosfeddiannu Twitter blynyddol WHELF wedi bod ar waith ers mis Hydref. Mae hwn yn gyfle gwych i holl aelod sefydliadau WHELF arddangos y gwaith mae’n ei wneud ac i hyrwyddo gweithgareddau, digwyddiadau, arddangosfeydd neu gasgliadau arbennig. Bydd y trosfeddiannu

Cyfarfod Bwrdd WHELF – Tachwedd 2019

Ar yr 11eg-12fed Tachwedd cyfarfu Bwrdd WHELF yn lleoliad hyfryd Llyfrgell Gladstone ym Mhenarlâg yn y Gogledd. Cynrychiolwyd holl sefydliadau WHELF yn y cyfarfod, ac eithrio Prifysgol Caerdydd a gymerodd ran trwy MS meeting. Nid oedd Tracey Stanley o Brifysgol

WHELF a’r papur briffio hawlfraint SCONUL

Mae cynllun benthyciad rhyng-lyfrgelloedd WHELF yn un o’r astudiaethau achos a ymddangosodd yn ddiweddar ym mhapur briffio hawlfraint SCONUL Comisiynwyd y briff gan SCONUL yn dilyn Adolygiad Hargreaves o Eiddo Deallusol a arweiniodd at y diwygiadau yn 2014 yng nhgyfraith

Croeso Gary!

Hoffai WHELF groesawu Gary Elliott-Cirigottis sy’n ymuno â ni i gynrychioli’r Brifysgol Agored a’r Brifysgol Agored yng Nghymru. Bu Gary yn Gyd-Gyfarwyddydd Gweithredol Gwasanaethau Llyfrgell yn Y Brifysgol Agored ers mis Ionawr 2019 a bu yn ei swydd yn Gyfarwyddydd

Ymddeoliad Ann Davies

Bydd Ann Davies yn ymddeol ar y 6ed Tachwedd 2019 o’i rôl yn Gyd-Gyfarwyddydd Gweithredol Gwasanaethau Llyfrgell a’r Gwasanaeth Dysgwyr a Darganfod yn Y Brifysgol Agored a’r Brifysgol Agored yng Nghymru. Bu Ann yn ei swydd er 1998 a chyn

Mercian Collaboration conference 2019 – Building Bridges.

On Tuesday 10th September 2019, Gill Morris, WHELF Development Officer, attended the Mercian Collaboration’s 2019 Conference at the beautiful University of Nottingham: The theme of the conference was Building Bridges and opened with an introduction from Diane Job, Chair of

Rheolwr Busnes ar gyfer System Rheoli Llyfrgell ar y cyd WHELF

Bydd Jenny McNally yn dechrau fel Rheolwr Busnes WHELF LMS ar 27 Mehefin. Mae Jenny wedi gweithio mewn llyfrgelloedd academaidd am dros 15  mlynedd mewn rolau fel catalogio, rheoli casgliadau a rheoli e-adnoddau. Mae hefyd wedi gweithio ar brosiect gyda Mimas yn llwytho data

Adroddiad Blynyddol WHELF 2017-18

Sorry, this entry is only available in Saesneg Prydain. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. The WHELF Annual Report for the

Top
css.php