Category: WHELF Shared LMS blog

System Rheoli Llyfrgell a Rennir WHELF: mesur manteision cydweithio

Mae’n bleser gan WHELF eich hysbysu bod yr adroddiad canlynol wedi’i gyhoeddi: “Gwerthuso buddion ymagwedd consortiwm at system rheoli llyfrgell WHELF”. Gyda chymorth ariannol gan JISC, comisiynodd Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) Cambridge Econometrics i gynnal gwerthusiad annibynnol o’r

Posted in Blog LMS WHELF a Rennir, collaboration, JISC, Uncategorised, WHELF Shared LMS blog

(English) Toolkit for library collaboration

Sorry, this entry is only available in Saesneg Prydain. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. The Sconul Collaboration Strategy Group have

Posted in Blog LMS WHELF a Rennir, collaboration, Whelf shared LMS, WHELF Shared LMS blog Tagged with:

Dathlu Llyfrgelloedd Cydweithredol

System newydd ar gyfer llyfrgelloedd ledled Cymru i feithrin rhagor o gydweithio rhwng prifysgolion Cynhelir digwyddiad heddiw (dydd Iau, 22 Medi 2016) yn y Cynulliad i ddathlu system newydd ar gyfer rheoli llyfrgelloedd fydd yn hyrwyddo cydweithio rhwng llyfrgelloedd ar

Posted in Blog LMS WHELF a Rennir, collaboration, Whelf shared LMS, WHELF Shared LMS blog Tagged with: ,

Newyddion gwych: Gwaith rhoi System Rheoli Llyfrgell a Rennir Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru ar waith wedi’i gwblhau

Aeth Ex Libris Alma a Primo yn fyw ym Mhrifysgol Bangor ar 25 Awst, gan gwblhau cylchred eu rhoi ar waith ym mhob un o 11 sefydliad System Rheoli Llyfrgell (LMS) a rennir Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF). Y

Posted in Blog LMS WHELF a Rennir, collaboration, news, Whelf shared LMS, WHELF Shared LMS blog

(English) RWCMD, Cardiff University & NHS Wales Libraries go live with WHELF Shared LMS

Sorry, this entry is only available in Saesneg Prydain. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Congratulations to Cardiff University Library, the

Posted in Blog LMS WHELF a Rennir, collaboration, news, Whelf shared LMS, WHELF Shared LMS blog

(English) Measuring and monitoring the benefits of a shared LMS

Sorry, this entry is only available in Saesneg Prydain. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. This presentation was delivered by Graham

Posted in JISC, value, Whelf shared LMS, WHELF Shared LMS blog

Symud systemau etifeddol lluosog ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i System Rheoli Llyfrgell a Rennir WHELF

  Gyda diolch i John Dalling (Uwch Ymgynghorydd Adnoddau Dysgu, PCYDDS) ar gyfer y cyntaf o’n swyddi blog o garfan 2.     Ynglŷn â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Sefydlwyd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn

Posted in Blog LMS WHELF a Rennir, shared services, Whelf shared LMS, WHELF Shared LMS blog

Gweithredu yn y LlGC

Gyda diolch i Sian Thomas (Rheolwr Systemau, LlGC) a Glen Robson (Pennaeth SystemauLlGC) ar gyfer yr erthygl hon: Dywedwch wrthym am Lyfrgell Genedlaethol Cymru Sefydlwyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC) ym 1907 er mwyn “casglu, diogelu a rhoi mynediad at bob

Posted in Blog LMS WHELF a Rennir, Whelf shared LMS, WHELF Shared LMS blog

(English) Cardiff Metropolitan University goes live with WHELF Shared LMS

Sorry, this entry is only available in Saesneg Prydain. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. March 2016 brings a double success

Posted in Blog LMS WHELF a Rennir, shared services, Whelf shared LMS, WHELF Shared LMS blog

System a rhyngwyneb unedig ar gyfer Prifysgol De Cymru

Y trydydd mewn cyfres o gyfweliadau blog byr ag arweinwyr prosiect mewn sefydliadau WHELF sydd eisoes wedi rhoi’r System Rheoli Llyfrgell (LMS) a rennir a Discovery-Alma a Primo ar waith: Bernadette Ryan ym Mhrifysgol De Cymru Dywedwch ychydig wrthym am

Posted in Blog LMS WHELF a Rennir, shared services, Whelf shared LMS, WHELF Shared LMS blog
Top
css.php