Cynrychioli Cymru

Cynrychiolir aelodau Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) ar amrywiaeth eang o sefydliadau yng Nghymru a’r DU. Mae’r rhain yn cynnwys (ym mis Chwefror 2017):

AWHILES – Gwasanaeth Estynedig Gwybodaeth a Llyfrgelloedd Iechyd Cymru Gyfan: Janet Peters, Prifysgol Caerdydd

Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru (CACC) : Sian Williams, Prifysgol Abertawe

Cyngor Ymgynghorol y Llyfrgell Brydeinig: Janet Peters, Prifysgol Caerdydd

Pwyllgor CILIP Cymru: Paul Jeorrett, Prifysgol Glyndŵr

Bwrdd Academaidd Ymgynghorol Ebsco (Ewrop): Mark Hughes, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Pwyllgor Trefnu Lleol Cynhadledd Cymdeithas Llyfrgelloedd a Gwybodaeth Iechyd Ewrop 2018: Kristine Chapman Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Grŵp Ymgynghorol Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli MALD (yr Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd): Julie Hart, Prifysgol Aberystwyth; Rachael Whitfield, Swyddog Datblygu WHELF

Grŵp y Llyfrgellwyr ac Archifwyr Amgueddfeydd: Kristine Chapman, Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Steve Williams, Prifysgol Abertawe

Bwrdd Ymgynghorol Cymunedol Rheoli Casgliadau JISC (CMCAB): Mark Hughes Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Grŵp Strategaeth Cynnwys JISC: Janet Peters, Prifysgol Caerdydd

Grŵp Ymgynghorol Rheolaeth Llyfrgell a Gwasanaethau Data Llyfryddiaethol JISC: Mark Hughes Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Partneriaeth Llyfrgelloedd Gogledd Cymru: Paul Jeorrett, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Grŵp Llywio Mynediad SCONUL:   Bernadette Ryan, Prifysgol De Cymru

Grŵp Strategaeth Cydweithio SCONUL: Mark Hughes, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Grŵp Strategaeth Cynnwys SCONUL: Emma Anderson, Prifysgol De Cymru

Bwrdd Gweithredol SCONUL: Alison Harding, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 

Bwrdd Ffocws Golygyddol SCONUL: Nicola Watkinson, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam