Hoffai WHELF groesawu Dr Owain Rhys Roberts fel cynrychiolydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC). Mae Owain yn Gyfarwyddwr Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus a Dirprwy Brif Weithredwr a Llyfrgellydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ers Tachwedd 2019. Mae ganddo MPhys a PhD mewn …

Croeso Owain! Read More »

Mae grwp Ymchwil WHELF wedi trefnu sesiwn yn edrych ar ddefnyddio Wicipedia/media/data ar gyfer gweithgareddau ymchwil: Dewch i weld sut y mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn defnyddio Wikipedia a’i chwaer brosiectau i ennyn diddordeb y cyhoedd, i rannu cynnwys digidol ac …

Sesiwn Grwp Ymchwil WHELF 23/01/2020 Read More »

Mae Trosfeddiannu Twitter blynyddol WHELF wedi bod ar waith ers mis Hydref. Mae hwn yn gyfle gwych i holl aelod sefydliadau WHELF arddangos y gwaith mae’n ei wneud ac i hyrwyddo gweithgareddau, digwyddiadau, arddangosfeydd neu gasgliadau arbennig. Bydd y trosfeddiannu …

Trosfeddiannau Twitter WHELF Read More »

Ar yr 11eg-12fed Tachwedd cyfarfu Bwrdd WHELF yn lleoliad hyfryd Llyfrgell Gladstone ym Mhenarlâg yn y Gogledd. Cynrychiolwyd holl sefydliadau WHELF yn y cyfarfod, ac eithrio Prifysgol Caerdydd a gymerodd ran trwy MS meeting. Nid oedd Tracey Stanley o Brifysgol …

Cyfarfod Bwrdd WHELF – Tachwedd 2019 Read More »

Mae cynllun benthyciad rhyng-lyfrgelloedd WHELF yn un o’r astudiaethau achos a ymddangosodd yn ddiweddar ym mhapur briffio hawlfraint SCONUL Comisiynwyd y briff gan SCONUL yn dilyn Adolygiad Hargreaves o Eiddo Deallusol a arweiniodd at y diwygiadau yn 2014 yng nhgyfraith …

WHELF a’r papur briffio hawlfraint SCONUL Read More »

Hoffai WHELF groesawu Gary Elliott-Cirigottis sy’n ymuno â ni i gynrychioli’r Brifysgol Agored a’r Brifysgol Agored yng Nghymru. Bu Gary yn Gyd-Gyfarwyddydd Gweithredol Gwasanaethau Llyfrgell yn Y Brifysgol Agored ers mis Ionawr 2019 a bu yn ei swydd yn Gyfarwyddydd …

Croeso Gary! Read More »

Bydd Ann Davies yn ymddeol ar y 6ed Tachwedd 2019 o’i rôl yn Gyd-Gyfarwyddydd Gweithredol Gwasanaethau Llyfrgell a’r Gwasanaeth Dysgwyr a Darganfod yn Y Brifysgol Agored a’r Brifysgol Agored yng Nghymru. Bu Ann yn ei swydd er 1998 a chyn …

Ymddeoliad Ann Davies Read More »

Dr Amy Staniforth of Aberystwyth University and CILIP Cymru Wales writes: This is a free event for members and non members this year so it would be lovely to welcome colleagues from across Wales. The programme and booking information is …

CILIP Cymru Wales Open Day and AGM – 21/11/2019 Read More »

On Tuesday 10th September 2019, Gill Morris, WHELF Development Officer, attended the Mercian Collaboration’s 2019 Conference at the beautiful University of Nottingham: The theme of the conference was Building Bridges and opened with an introduction from Diane Job, Chair of …

Mercian Collaboration conference 2019 – Building Bridges. Read More »

Bydd Jenny McNally yn dechrau fel Rheolwr Busnes WHELF LMS ar 27 Mehefin. Mae Jenny wedi gweithio mewn llyfrgelloedd academaidd am dros 15  mlynedd mewn rolau fel catalogio, rheoli casgliadau a rheoli e-adnoddau. Mae hefyd wedi gweithio ar brosiect gyda Mimas yn llwytho data …

Rheolwr Busnes ar gyfer System Rheoli Llyfrgell ar y cyd WHELF Read More »

css.php